Mannitol hamuje tworzenie neurotoksycznych złogów

| Psychologia
boliston (Adrian Boliston), CC

Mannitol kojarzy się głównie z przemysłem spożywczym i słodzikami, nie należy jednak zapominać o jego zastosowaniach medycznych. Ten alkohol cukrowy ma np. działanie moczopędne, a zespół z Uniwersytetu w Tel Awiwie wykazał ostatnio, że zapobiega tworzeniu typowych dla parkinsonizmu złogów α-synukleiny (tworzą one zlokalizowane w cytoplazmie neuronów ciała Lewy'ego).

Wyniki badań opisano w artykule opublikowanym na łamach Journal of Biological Chemistry. Izraelczycy podzielili się nimi również z uczestnikami kwietniowej Drosophila Conference w Waszyngtonie.

Ustaliwszy, jakie cechy strukturalne α-synukleiny ułatwiają tworzenie złogów, naukowcy zaczęli poszukiwać przeciwdziałających temu związków. Podczas testów laboratoryjnych jedną z najskuteczniejszych substancji przeciwagregujących okazał się właśnie mannitol. Co istotne, dopuszczono go już wcześniej do innych zastosowań klinicznych (jest nie tylko diuretykiem, ale i substancją czasowo otwierającą barierę krew-mózg).

By przetestować potencjał mannitolu na żywych organizmach, akademicy wyhodowali muszki owocowe z genem ludzkiej α-synukleiny. Zespół oceniał zdolność wspinania się po ściankach probówki. Na początkowym etapie eksperymentu sztuka ta udawała się 72% normalnych muszek i 38% muszek zmodyfikowanych genetycznie.

Izraelczycy wzbogacili dietę 2. grupy o mannitol i po 27 dniach ponownie urządzili testy sprawnościowe. Stwierdzili wtedy, że odsetek sprawnie wspinających się osobników wzrósł aż do 70%. Ponadto, w porównaniu do niekarmionych alkoholem cukrowym muszek, u zmutowanych owadów ze zmienionym menu liczba złogów zmniejszyła się również o 70%.

Do podobnych wniosków doszedł dr Eliezer Masliah z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, który prowadził badania na myszach.

By zmaksymalizować skuteczność mannitolu, prof. Daniel Segal zamierza zmodyfikować cząsteczkę. Konieczne są dalsze testy na modelu zwierzęcym, lepiej dopasowanym do patogenezy parkinsonizmu u ludzi. Tymczasem mannitol można by stosować w połączeniu z lekami niezdolnymi do pokonywania bariery krew-mózg. Izraelczycy przestrzegają jednak pacjentów, by nie zaczynali zażywania dużych dawek mannitolu na własną rękę.

mannitol alkohol cukrowy parkinsonizm alfa-synukleina złogi Daniel Segal