Manta jest także drapieżnikiem głębinowym

| Nauki przyrodnicze
asands, CC

Dotąd wiadomo było, że manty (diabły morskie) żywią się powierzchniowym zooplanktonem. Najnowsze badania wykazały jednak, że są one również głębinowymi drapieżnikami. Odkrycie to ma kluczowe znaczenie dla ochrony tego gatunku.

Katherine Burgess, doktorantka z Uniwersytetu Queensland, podkreśla, że choć manta to zwierzę-ikona, niewiele wiadomo o jej nawykach żywieniowych. Dotychczasowa wiedza nt. diety Manta birostris opierała się na obserwacjach żerowania na zooplanktonie [...].

Australijka ujawnia, że badania rozpoczęły się w 2010 r. i koncentrowały się na regionie wokół Isla de la Plata, gdzie sezonowo można zobaczyć największe skupisko mant na świecie.

Autorzy publikacji z pisma Royal Society Open Science przypominają, że w "Czerwonej księdze gatunków zagrożonych" M. birostris jest zaliczana do gatunków narażonych. Doprowadziło do tego nadmierne odławianie i drastyczne zmniejszenie populacji w ciągu ostatnich 20 lat.

Jak wyjaśnia Burgess, zwykle naukowcy określają dietę w oparciu o zawartość żołądka, jednak w przypadku gatunku wysokiego ryzyka nie wchodziło to w grę. Zamiast tego biolodzy posłużyli się testami biochemicznymi, takimi jak analiza stabilnych izotopów. Można określić, co zwierzę jadło, badając fragment jego tkanki mięśniowej [...].

Okazało się, że dieta M. birostris w większości bazowała na źródłach z głębin, a nie na zooplanktonie. Wg prof. Anthony'ego Richardsona, powierzchniowy zooplankton stanowił średnio 27% menu, a źródła mezopelagiczne, w tym ryby żyjące na głębokości 200-1000 m, aż 73%.

Opisywany projekt to efekt współpracy Uniwersytetu Queensland, Fundacji Morskiej Megafauny oraz Proyecto Mantas Ecuador.

manta diabeł morski Manta birostris dieta źródła mezopelagiczne ryby zooplankton Katherine Burgess