Skóra podzielona: dla ciebie jestem samcem, dla ciebie samicą

| Nauki przyrodnicze

Culum Brown z Macquarie University zaobserwował u wschodnich wybrzeży Australii ciekawe zjawisko. Samiec mątwy z gatunku Sepia plangon przepływał między drugim samcem a samicą. Po stronie samca zmienił barwę, sugerując, że jest samicą, a wybrance serca wyświetlił dowód swojego nią zainteresowania. To pierwszy przypadek jednoczesnego zastosowania obu taktyk: podwójnej sygnalizacji i udawania kogoś innego. Później okazało się, że to nie wyjątek, ale dość rozpowszechnione zjawisko.

Reszta głowonogów dokonuje wyboru. U kałamarnic Sepioteuthis sepioidea poszczególne połówki ciała często przekazują różne informacje, ale przeważnie samiec dowiaduje się, że powinien się trzymać z daleka, a samica staje się obiektem zalotów. U mątw Sepia apama sprytne samce udają samice i tuż pod nosem większego/silniejszego rywala zapładniają jego wybrankę. S. plangon tworzą jednak grupy z nadmiarem samców, co jak można się domyślić, rodzi zaciętą rywalizację i sprzyja pomysłowości.

Podczas 6 lat spędzonych na obserwacji S. plangon Brown widział wiele "janusowych" samców, które jedną stroną oszukiwały rywali, a drugą wabiły partnerki. Takie zachowanie pojawiało się wyłącznie wtedy, gdy 2 samce spotykały jedną samicę i dotyczyło 39% triów. W przynajmniej 2 przypadkach podwójnego oszustwa kłamca zapłodnił samicę, ale w niektórych sytuacjach trik się nie sprawdzał i dochodziło do konfrontacji.

Australijczyk uważa, że zachowanie to świadczy o wysokiej inteligencji mątw. Jest ono bowiem wdrażane wyłącznie w obecności 3 osobników, w dodatku właściwej płci. Dwaj rywale skutecznie zniechęcają do oszukiwania, bo ryzyko wykrycia podstępu i agresywnej potyczki staje się zbyt wysokie. Przy dwóch samicach i jednym konkurencie kłamstwo również się nie opłaca i zamiast tego głowonóg skupia się na uwodzeniu obu pań. Brown sądzi, że dzieje się tak, bo trudno byłoby skierować odpowiednie przekazy do odpowiednich odbiorców.

 

mątwa Sepia plangon komunikacja samiec samica barwa ciało Culum Brown