Zaskakująca zmiana demograficzna w Szwecji

| Humanistyka
mitsurinho

W Szwecji, kraju w którym wręcz obsesyjnie dąży się do zrównania szans kobiet i mężczyzn, zauważono nowe niespodziewane zjawisko. Po raz pierwszy od 1749 roku, w którym to zaczęto dokładnie badać demografię kraju, liczba mężczyzn jest większa niż liczba kobiet. To zaskakujące zjawisko demograficzne, gdyż niemal w każdym kraju Zachodu liczba kobiet jest większa od liczby mężczyzn. To coś nowego w Europie - mówi demograf Francesco Billari z Uniwersytetu w Oksfordzie.

Po raz pierwszy zjawisko to zauważono w marcu ubiegłego roku, kiedy okazało się, że w Szwecji liczba mężczyzn jest o 277 większa niż kobiet. Od tamtego czasu różnica wzrosła do 12 000. Tomas Johansson, ekspert ds. populacji w szwedzkiej narodowej agencji statystycznej mówi, że nie będzie zaskoczeniem, jeśli w przyszłości Szwecja będzie miała znacznie więcej mężczyzn niż kobiet.

Zwykle w Europie rodzi się nieco więcej chłopców niż dziewczynek (105:100), jednak, jako że panie żyją dłużej, liczba kobiet w społeczeństwie jest większa. Od pewnego czasu obserwuje się jednak, że stosunek liczby mężczyzn do kobiet powoli w Europie rośnie, a w niektórych krajach Europy północnej i centralnej wzrost ten jest szybki. W 2011 roku w Norwegii zauważono przewagę mężczyzn nad kobietami, a w Danii i Szwajcarii stosunek obu płci jest bliski 1:1. W Niemczech, gdzie po dwóch wojnach światowych było znacznie mniej mężczyzn niż kobiet również dochodzi do zmian. Jeszcze w 1960 roku było tam 87 mężczyzn na 100 kobiet. W roku ubiegłym było już 96:100. Wzrost widoczny jest też w Wielkiej Brytanii, gdzie prognozuje się, iż mężczyźni będą stanowili większość przed rokiem 2050.

Naukowcy nie wiedzą, jaki wpływ będzie miała przewaga mężczyzn na życie społeczne. Jedni twierdzą, że będzie to korzystne dla kobiet, gdyż będą miały większy wybór partnerów, inni zauważają, iż może dojść do większej liczby aktów przemocy ze strony mężczyzn niemogących znaleźć partnerki. Zachodzące ostatnio szybkie zmiany w demografii Szwecji mogą być z jednej strony spowodowane rosnącą długością życia mężczyzn, ale duże znaczenie ma też emigracja i napływ do tego kraju tysięcy samotnych nastolatków z Azji czy Afryki. Największa nierówność pomiędzy płciami panuje w grupie wiekowej 15-19 lat, gdzie jest 108 chłopców na 100 dziewcząt. Potwierdza to tezę o wpływie emigracji, gdyż do Szwecji przybyło wielu samotnych nastolatków płci męskiej. Specjaliści spodziewają się, że w bieżącym roku nierówności w tej grupie wiekowej wzrosną do 115:100, gdyż w roku ubiegłym przybyło do Szwecji ponad 35 000 samotnych nastolatków.

Valerie Hudson z Texas A&M University, która specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących kobiet, pokoju i bezpieczeństwa ostrzega, że Szwedzi powinni zacząć się martwić, gdyż z jej badań wynika, iż w Indiach i Chinach zachwianie proporcji pomiędzy liczbą mężczyzn a kobiet doprowadziło do zwiększonej przestępczości i większej liczby przypadków przemocy wobec kobiet. Komentując sytuację w Szwecji Hudson stwierdziła, że to jedna z najbardziej dramatycznych zmian demograficznych w tak krótkim czasie. Zdaniem Hudson zmiany te mogą zniweczyć równościową politykę Szwecji.

Z jej opinią nie zgadzają się inni badacze. Annick Wibben z University of San Francisco mówi, że nie można porównywać Szwecji do Indii czy Chin, gdyż w Szwecji równość płci jest głęboko zakorzeniona w kulturze. A Jacqui True z Monash University dodaje, iż od demografii ważniejsza jest kultura i stosunek społeczeństwa do przemocy czy hierarchii.

W samej Szwecji, poza niektórymi środowiskami feministycznymi, nie dyskutuje się o zmianie demograficznej. Jest ona bowiem powiązana z migracją, bardzo drażliwym tematem w szwedzkiej polityce.

W ubiegłym roku w całej Unii Europejskiej było o 12 milionów więcej kobiet niż mężczyzn. Eurostat prognozuje, że w roku 2080 różnica ta spadnie poniżej 1 miliona.

Jeszcze w 2003 roku szwedzkie biuro statystyczne twierdziło, że przewaga liczby mężczyzn nad liczbą kobiet nie będzie miała miejsca przed rokiem 2050.

mężczyźni kobiety demografia