Miesiąc urodzenia wpływa na ryzyko 55 chorób

| Zdrowie/uroda
boliston (Adrian Boliston), CC

Naukowcy z Uniwersytetu Columbii opracowali algorytm, który pozwala ustalić związek między miesiącem urodzin a ryzykiem pewnych chorób.

Amerykanie przetestowali go na bazach danych medycznych Nowego Jorku i odkryli, że z porą urodzenia korelowało 55 chorób. Generalnie stwierdzono, że ryzyko chorób było najniższe dla urodzonych w maju, a najwyższe dla urodzonych w październiku.

Dr Nicholas Tatonetti ma nadzieję, że w ten sposób uda się wskazać nowe czynniki ryzyka chorób. Zespół chce powtórzyć badania z danymi z kilku innych lokalizacji z USA i zagranicy. Dochodząc do tego, co wywołuje różnice związane z miesiącem urodzin, naukowcy chcą opracować sposoby ich niwelowania.

Wcześniejsze badania pojedynczych chorób, takich jak ADHD czy astma, sugerowały, że istnieje związek między porą narodzin a częstością ich występowania. Nie przeprowadzono jednak studiów na dużą skalę. Mając to na uwadze, naukowcy z Columbii postanowili zestawić 1688 chorób z datami urodzin i historiami medycznymi 1,7 mln pacjentów, którzy byli leczeni w nowojorskim Szpitalu Prezbiteriańskim między 1985 a 2013 r.

Akademicy wykluczyli ponad 1600 związków i potwierdzili 39 wspominanych już wcześniej w literaturze medycznej. Odkryli też 16 nowych związków, w tym dla 9 typów chorób serca. By wykluczyć, że korelacje z 55 chorobami są dziełem przypadku, przeprowadzono testy statystyczne.

Nie należy się zbytnio przejmować tymi wynikami, bo choć natrafiliśmy na związki istotne statystycznie, ogólne ryzyko choroby nie jest takie duże. Ryzyko związane z miesiącem urodzin jest stosunkowo małe, gdy porówna się je z bardziej wpływowymi zmiennymi, takimi jak dieta i ćwiczenia.

Nowo uzyskane dane pokrywają się z wynikami wcześniejszych badań nad poszczególnymi chorobami. Stwierdzono np., że ryzyko astmy jest najwyższe dla dzieci urodzonych w lipcu i październiku. Wcześniejsze duńskie studium nt. astmy wykazało zaś, że największe ryzyko wiąże się z dwoma miesiącami - majem i sierpniem - kiedy poziom nasłonecznienia jest w Danii podobny do występującego w Nowym Jorku w lipcu i październiku.

Jeśli chodzi o ADHD, dane naukowców z Uniwersytetu Columbii sugerują, że 1 na 675 przypadków można odnieść do urodzenia się w Nowym Jorku w listopadzie. Tutaj także widać podobieństwo do innych badań, szwedzkie studium wskazywało bowiem na szczyt ADHD, obserwowany właśnie u dzieci z listopada.

W przypadku chorób serca Amerykanie zauważyli, że najwyższe ryzyko migotania przedsionków, zastoinowej niewydolności serca i wad zastawki mitralnej występuje wśród urodzonych w marcu. Urodzeniu w tym miesiącu można przypisać co 40. przypadek migotania przedsionków. W tym kontekście warto przypomnieć, że studium z wykorzystaniem danych austriackich i duńskich pacjentów pokazało, że ludzie urodzeni w miesiącach z wyższym odsetkiem chorób serca (między marcem a czerwcem) krócej żyją.

mięsiąc urodzenia choroba ryzyko astma ADHD migotanie przesionków wady zastawki mitralnej zastoinowa niewydolność serca Nicholas Tatonetti