U mężczyzn migotanie przedsionków rozwija się wcześniej niż u kobiet

| Medycyna
Rennett Stowe, CC

U mężczyzn migotanie przedsionków (ang. atrial fibrillation, AF) pojawia się średnio ok. 10 lat wcześniej niż u kobiet. Głównym czynnikiem ryzyka jest nadwaga.

Kluczowe jest, by zidentyfikować modyfikowalne czynniki ryzyka migotania przedsionków - podkreśla dr Christina Magnussen z Universitäres Herzzentrum (UHZ) w Hamburgu.

Naukowcy analizowali dane 79.793 osób w wieku 24-97 lat z 4 europejskich badań. Na początku ochotnicy nie mieli migotania przedsionków. Ich losy monitorowano średnio przez 12,6 roku (maksymalnie przez 28,2 roku). Zaburzenie rytmu serca zdiagnozowano u 4,4% kobiet i 6,4% mężczyzn.

Autorzy publikacji z pisma Circulation zauważyli, że odsetek rozpoznania migotania rósł, gdy mężczyźni przekraczali pięćdziesiątkę, a kobiety sześćdziesiątkę. Do wieku 90% AF rozwijało się u ok. 24% mężczyzn i kobiet. U panów początek migotania wiązał się z podwyższonym poziomem białka C-reaktywnego (CRP) we krwi. U mężczyzn wzrosty wskaźnika masy ciała (BMI) powodowały większą liczbę nowych przypadków AF niż u kobiet: 31% vs. 18%.

[...] Ponieważ zwiększona masa ciała okazuje się bardziej szkodliwa dla mężczyzn, kontrola wagi wydaje się zasadnicza zwłaszcza u panów z nadwagą i otyłością.

Naukowców zaskoczyło, że wyższy całkowity cholesterol, znany czynnik ryzyka choroby serca, zmniejszał ryzyko rozwoju migotania przedsionków, szczególnie u kobiet.

Ze względu na zastosowany schemat badanie nie daje wglądu w czynniki patofizjologiczne wywołujące międzypłciowe różnice w ryzyku migotania przedsionków. Magnussen i inni podkreślają, że na początku studium AF mogło być niedodiagnozowane, dlatego późniejsze statystyki nie do końca odzwierciedlają rzeczywiste trendy.

Jako że uczestnicy analizowanych badań pochodzili zarówno z północnej, jak i z południowej Europy, wyniki odnoszą się zapewne do pozostałych białych populacji. Ponieważ BMI okazał się tak silnym czynnikiem ryzyka, niewykluczone, że oddziałuje również na inne grupy etniczne.

migotanie przedsionków AF ryzyko wskaźnik masy ciała BMI mężczyźni kobiety Christina Magnussen