We współpracy prozdrowotna siła

| Zdrowie/uroda
stkie (Stephan Kiessling), CC

Żmudne badania pokazały, w jaki dokładnie sposób błonnik pokarmowy pozwala zachować zdrowie jelit.

Nasze badanie demonstruje, że jedną z najlepszych metod dbania o zdrowie jelit jest uwzględnianie w diecie ulubionego pokarmu bakterii mikrobiomu - błonnika - podkreśla prof. Andreas Bäumler z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis.

Autorzy artykułu z pisma Science wyjaśniają, że bakterie metabolizują niepodlegające trawieniu włókna do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które sygnalizują komórkom wyścielającym jelito grube, by zmaksymalizowały zużycie tlenu. W ten sposób dochodzi do zmniejszenia ilości tlenu dyfundującego do światła jelita.

Co ciekawe, dobre bakterie, które potrafią rozkładać włókna, nie przeżywają w środowisku bogatym w tlen, co oznacza, że mikrobiom i komórki jelit współpracują w ramach cyklu sprzyjającego zdrowiu - opowiada Mariana X. Byndloss.

Amerykanie ustalili, że regulatorami odpowiedzialnymi za podtrzymanie cyklu ochrony są receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów-g (ang. peroxisome proliferator receptor gamma, PPAR-g).

Gdy szwankuje szlak sygnalizacyjny gospodarza, prowadzi to do wzrostu poziomu tlenu w świetle jelita. Wyższa zawartość tlenu zwiększa zaś naszą podatność na tlenowe patogeny, np. należące do rodzaju Salmonella czy pałeczki okrężnicy (Escherichia coli).

mikrobiom bakterie błonnik krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe tlen światło jelita są receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów-g Andreas Bäumler