Geograficzne zróżnicowanie mikrobiomu związane z otyłością

| Zdrowie/uroda
University of California, Berkeley

Ludzie żyjący na terenie chłodnych, północnych szerokości geograficznych mają w przewodzie pokarmowym więcej bakterii predysponujących do otyłości niż osoby żyjące bardziej na południu.

Metaanaliza 6 wcześniejszych studiów ukazała się online w piśmie Biology Letters. Autorami opracowania są Taichi Suzuki z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i prof. Michael Worobey z Uniwersytetu Arizony.

Ludzie myślą, że otyłość jest zła, ale może w przeszłości pozyskiwanie większej ilości tłuszczu i energii z diety było ważne dla przetrwania w chłodnych miejscach. Niewykluczone, że na dzisiejszy mikrobiom wpływają nasi przodkowie - wyjaśnia Suzuki, dodając, że jedna z teorii jest taka, że powiązane z otyłością bakterie lepiej pozyskują energię z pożywienia. To sugestia, że to, co nazywamy zdrowym mikrobiomem, może się różnić w poszczególnych regionach.

Być może zmiany w składzie społeczności bakteryjnych zamieszkujących przewód pokarmowy są istotne dla przystosowania się populacji różnych gatunków, w tym ludzi, do rozmaitych warunków środowiskowych - dodaje Worobey.

W przeszłości wykazano, że w jelitach otyłych ludzi i myszy dominują bakterie z typu Firmicutes, a w przewodzie pokarmowym szczupłych przedstawicieli obu wymienionych gatunków Bacteroidetes. Suzuki dywagował, że skoro zwierzęta stałocieplne są tym większe, im chłodniejszy jest klimat, w którym żyją - regułę tę sformułował w 1847 r. Christian Bergmann - to tak jak u otyłych osobników będzie u nich występować więcej Firmicutes niż Bacteroidetes. Zarówno na Uniwersytecie Arizony, jak i na UC Berkeley Suzuki analizował przystosowanie gryzoni do różnych szerokości geograficznych, później [...] pomyślał, że skoro Firmicutes i Bacteroidetes są powiązane z otyłością, czemu nie przyjrzeć się wielkoformatowym trendom u ludzi. Kiedy wrócił z wynikami wskazującymi, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, spotkała nas spora niespodzianka - opowiada Worobey.

Student wykorzystał dane z 6 studiów, które łącznie objęły 1020 ludzi z 23 populacji z Afryki, Europy, obu Ameryk oraz Azji. Stwierdził, że bez względu na płeć, wiek czy metody wykrywania, proporcja Firmicutes rosła, a Bacteroidetes malała z szerokością geograficzną. U Afroamerykanów występowały takie same wzorce jak u Europejczyków i mieszkańców USA oraz Kanady (a nie jak u Afrykanów mieszkających w rejonach tropikalnych).

Czy mikrobiom pomaga także wyjaśnić regułę Bergmanna, trzeba będzie sprawdzić w ramach przyszłych testów eksperymentalnych, lecz odkrycie Taichiego dodaje intrygujący i kompletnie przeoczony kawałek układanki do tego skądinąd dobrze zbadanego wzorca ewolucyjnego - podsumowuje doradca Suzukiego, prof. Michael Nachman z UC Berkeley.

mikrobiom otyłość szczupły Firmicutes Bacteroidetes energia pożywienie szerokość geograficzna reguła Bergmanna Taichi Suzuki Michael Worobey