Bezsilnym wszystko wydaje się cięższe

| Psychologia
Victor1558, CC

Im bardziej ktoś czuje się bezsilny, tym cięższe wydają mu się różne obiekty.

Eun Hee Lee i dr Simone Schnall z Wydziału Psychologii Uniwersytetu w Cambridge delikatnie podpytywały ochotników o ich moc społeczną. Później prosiły o podnoszenie pudełek o różnej wadze i odgadywanie ich masy. Okazało się, że ludzie, którzy czuli się bezsilni, konsekwentnie postrzegali wagę jako wyższą niż osoby z większym poczuciem mocy.

Studium jako pierwsze zademonstrowało, że moc - psychospołeczny konstrukt odnoszący się do kontroli zasobów - zmienia percepcję fizycznych obiektów.

Naukowcy uważają, że przeszacowanie wagi przez bezsilnych może być przystosowawczą strategią w sytuacji braku zasobów: nadmierna ostrożność pozwala zachować tę odrobinę, którą się ma.

Lee i Schnall przeprowadziły 3 eksperymenty. Za każdym razem opowiadano historie, które miały ukryć prawdziwy cel badań. W pierwszym 145 ochotników poproszono o ocenę, w jakim stopniu odnoszą się do nich różne stwierdzenia, np. "Potrafię sprawić, by ludzie słuchali, co mam do powiedzenia". Później należało podnieść serię pudeł i ocenić ich wagę. Na końcu wypełniano kwestionariusz nastroju. Okazało się, że im niższe poczucie mocy społecznej, tym cięższe wydawały się komuś pudła.

W drugim manipulowano poczuciem mocy 41 osób, prosząc o siadanie w ekspansywnej, dominującej pozycji (z jednym łokciem na oparciu fotela, a drugim na stole obok) albo pozie przykurczonej (z dłońmi ukrytymi pod udami i pochylonymi ramionami). Przed manipulacją większość uczestników przeszacowywała wagę. Potem ci, którzy przyjmowali dominującą pozycję, oceniali ją bardziej trafnie, a pozostali nadal popełniali błąd zawyżania.

W 3. eksperymencie 68 ochotnikom polecano, by przypomnieli sobie sytuacje, w których czuli się mocni lub bezsilni. Następnie pod pozorem badania wpływu ćwiczeń na pamięć autobiograficzną raz po raz należało oszacować wagę pudeł. Osoby, które miały się skupić na sytuacjach zapewniających poczucie mocy, podawały trafniejsze wartości. Skupieni na bezsilności i tym razem stale przeceniali wagę.

moc społeczna bezsilność waga postrzeganie świat obiekt fizyczny Eun Hee Lee dr Simone Schnall