Neurony z moczu

| Medycyna
Patrick Hoesly, CC

Ludzkie odchody mogą stać się cennym źródłem... komórek mózgowych. Naukowcy znaleźli prosty sposób na zamianę komórek zawartych w ludzkim moczu w prekursorowe komórki neuronalne. Z nich z kolei mogą powstać komórki mózgu.

Zwykle wykorzystuje się komórki skóry lub krwi, z których tworzone są indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (komórki iPS), a te z kolei mogą zamieniać się w potrzebne komórki dowolnego rodzaju.

Duanqing Pei i jego koledzy z Instytutów Biomedycyny i Zdrowia Guangzhou, które są częścią Chińskiej Akademii Nauk, już wcześniej dowiedli, że możliwa jest zamiana komórek nerek znajdujących się w moczu w komórki iPS. Wówczas jednak wykorzystali standardową technikę z użyciem retrowirusa pozwalającego na wprowadzenie genów do komórek, które chcemy przeprogramować. Ta technika ma jednak pewną wadę. Wprowadzamy do komórki także materiał wirusa, przez co zachowanie się komórek jest mniej przewidywalne. Tym razem użyli wektora, który nie integruje się z genomem komórki docelowej.
Uzyskali w ten sposób kolonie komórek, które już po 12 dniach przypominały komórki iPS. To dwukrotnie szybciej niż przy standardowych technika. Później kolonie przyjęły typowy dla neuronalnych komórek macierzystych kształt rozety. Po kolejnych zabiegach uczonym udało się uzyskać w laboratorium działające neurony.

Tak stworzone komórki wszczepiono w mózgi nowo urodzonych szczurów. Nie tylko nie rozwinął się u nich nowotwór, ale po czterech tygodniach komórki wyglądały jak neurony i posiadały ich molekularne markery.

Prekursorowe komórki neuronalne dobrze rozwijają się w laboratorium, łatwo więc uzyskać ich odpowiednią ilość. Badania chińskich naukowców mają i tę zaletę, że poprzednio gdy wykorzystywano tak proste reprogramowanie, dochodziło do szybszej produkcji neuronów niż komórek iPS, przez co trudno było uzyskać ich odpowiednią ilość.

mocz komórki neurony prekursorowe komórki neuronalne