Stymulacja magnetyczna zmniejsza częstość moczenia nocnego

| Zdrowie/uroda
Robert Banh, CC

Powtarzalna stymulacja magnetyczna korzeni krzyżowych (ang. repetitive sacral root magnetic stimulation, rSMS) zmniejsza częstość moczenia nocnego.

Naukowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Asjucie podzielili 41 pacjentów z moczeniem nocnym na dwie grupy. Jedna przechodziła prawdziwą, a druga symulowaną stymulację magnetyczną na tym samym sprzęcie i z wykorzystaniem identycznych procedur. Badanie było podwójnie ślepe, co oznacza, że ani ochotnicy, ani naukowcy nie wiedzieli, kto trafił do jakiej grupy.

Każdy z badanych przeszedł 10 sesji; w tygodniu 5 dni przeznaczano na sesje, a 2 dni były wolne. Stymulator umieszczano mniej więcej nad kręgiem krzyżowym S2. Przez 10 s podawano 15-Hz pulsy, później robiono półminutową przerwę (w sumie w czasie sesji na pacjenta działano 1500 pulsami). W procedurze placebo urządzenie modyfikowano w taki sposób, by tylko lekko stymulować leżące poniżej tkanki.

Jak opowiadają autorzy raportu opublikowanego na łamach pisma Restorative Neurology and Neuroscience, wszyscy pacjenci przez co najmniej 3 miesiące przyjmowali trójpierścieniowy lek przeciwdepresyjny imipraminę. Choć nie stwierdzono zadowalających rezultatów, w czasie eksperymentu leczenie było kontynuowane.

Wydaje się, że część działania rSMS można przypisać bezpośredniemu wpływowi na kontrolę pęcherza. [...] Wcześniej donosiliśmy, że pacjenci z moczeniem nocnym mają patologicznie nasiloną pobudliwość i zmniejszone hamowanie w obrębie kory ruchowej, niewykluczone więc, że stymulacja magnetyczna to skorygowała - wyjaśnia neurolog prof. Enab M. Khedr.

W grupie przechodzącej prawdziwe rSMS pod koniec 2-tyg. eksperymentu średnia liczba epizodów moczenia spadła z 5,7 do 0,3 tygodniowo (dla porównania, w grupie kontrolnej odnotowano spadek z 6,5 do 1,8 tygodniowo). Choć w grupie kontrolnej wystąpił efekt placebo, miesiąc później u osób przechodzących prawdziwą powtarzalną stymulację korzeni krzyżowych poprawa nadal się utrzymywała (występował 1 epizod moczenia tygodniowo), podczas gdy grupa kontrolna powróciła do wartości wyjściowych (5,2 epizodu tygodniowo).

Wszyscy pacjenci wypełniali wizualną skalę analogową (VAS) i wypełniali kwestionariusz SF-36v2. VAS pozwalał ocenić wpływ moczenia na jakość życia, a SF-36v2 na zdrowie fizyczne i psychiczne.

Terapia rSMS poprawiła wyniki uzyskiwane m.in. w zakresie funkcjonowania społecznego czy witalności.

moczenie nocne powtarzalna stymulacja magnetyczna korzeni krzyżowych rSMS częstość jakość życia Enab M. Khedr