Dzień Mola

| Ciekawostki

Wczoraj (23 października) chemicy z USA i Kanady obchodzili Dzień Mola. Nie chodzi tu bynajmniej o mola książkowego czy, co gorsza, niszczącego nasze ubrania, ale o podstawową jednostkę liczności (ilości) materii w układzie SI. Zawiera ona liczbę cząstek (atomów, jonów itp.) równą liczbie atomów z 0,012 kg węgla C-12, czyli liczbie Avogadra (6,0221367x1023).

Jest to nieoficjalne święto, obchodzone między 6:02 a 18:02 (jak widać, wszystkie liczby mają znaczenie). Jego rzecznikiem jest Maurice Oehler, emerytowany nauczyciel chemii z Prairie du Chien. Na początku lat 80. ubiegłego wieku zainspirował go artykuł opublikowany w piśmie The Science Teacher. Piętnastego maja 1991 roku założył nawet Fundację Narodowego Dnia Mola (ang. National Mole Day Foundation, NMDF).

mola jednostka układ SI liczba Avogadra liczność materii Dzień Mola Maurice Oehler