Analiza umysłów morderców

| Psychologia
r.nial.bradshaw, CC

Umysły morderców, którzy zabijają impulsywnie i z premedytacją różnią się zarówno pod względem psychologicznym, jak i intelektualnym.

Jak tłumaczy prof. Robert Hanlon z Northwestern University, zabójcy impulsywni częściej wykazują zaburzenia poznawcze, zaś mordercy drobiazgowo planujący swoje zbrodnie częściej cierpią na zaburzenia psychiczne.

Psychiatra badał 77 skazanych, osadzonych w więzieniach Illinois i Missouri. Podzielił ich na 2 grupy - 1) morderców afektywnych/impulsywnych oraz 2) polujących/działających z premedytacją - i porównał, jak wypadają w standardowym teście na inteligencję oraz neuropsychologicznych testach pamięci, uwagi i funkcji wykonawczych.

Okazało się, że w porównaniu do morderców impulsywnych, u zabijających na chłodno niemal 2-krotnie częściej natrafiono na historię zaburzeń nastoju lub zaburzeń psychicznych (61 vs. 34%). Dla odmiany u mordujących pod wpływem chwili częściej występowały zaburzenia rozwojowe i zaburzenia funkcji poznawczych (59 vs. 36%). Autorzy artykułu z pisma Criminal Justice and Behavior podkreślają, że niemal wszyscy mordercy impulsywni nadużywali kiedyś alkoholu/narkotyków i/lub znajdowali się pod ich wpływem w momencie popełnienia zbrodni (93 vs. 76%).

Hanlon przekonuje, że analizując psychopatologię i neuropatologię kryminalistów, można by ostatecznie zwiększyć skuteczność prewencji oraz wspomóc sędziów/przysięgłych.

morderca premedytacja impulsywny zaburzenia poznawcze psychiczne Robert Hanlon