Asymetria półkul usprawnia przetwarzanie bodźców czuciowych

| Psychologia
bob_jenkins (Bob Jenkins), CC

U ryb z symetrycznymi mózgami występują defekty przetwarzania informacji wzrokowych i zapachowych.

Od jakiegoś czasu uznaje się, że lewa i prawa półkula spełniają nieco inne role w poznaniu i regulacji zachowania. Naukowcy nie wiedzą jednak, czy asymetria wpływa jakoś na wydajność funkcjonowania mózgu.

Ostatnio zespół z Uniwersyteckiego College'u Londyńskiego (UCL) i Uniwersytetu Katolickiego w Leuven zauważył, że przynajmniej u danio pręgowanych (Danio rerio) utrata asymetrii niesie za sobą poważne konsekwencje dla przetwarzania danych czuciowych. Oznacza to, że deficyty rozwojowe w obrębie prawej bądź lewej półkuli mogą skutkować dysfunkcjami poznawczymi.

Nie wiemy, czy asymetria ma jakieś znaczenie dla efektywności pracy mózgu, np. czy gdyby twój mózg był symetryczny, pracowałby mniej sprawnie niż normalnie. To potencjalnie ważne zagadnienie, bo obrazowanie w ramach studiów różnych zaburzeń neurologicznych zademonstrowało zmiany w zwykle asymetrycznych wzorcach aktywności neuronalnej - podkreśla prof. Steve Wilson z UCL.

Naukowcy wykorzystali mikroskopię dwufotonową do badania aktywności pojedynczych neuronów uzdeczek larw D. rerio. Ten region mózgu wykazuje asymetrię u wielu różnych kręgowców i pośredniczy w szlakach związanych z uzależnieniem, strachem czy nagrodą.

W uzdeczkach danio większość reagujących na bodźce świetlne neuronów znajduje się po lewej stronie, a większość odpowiadających na zapach po prawej. W ramach eksperymentu akademicy wyhodowali ryby z odwróconą asymetrią uzdeczek, a także osobniki z podwójnymi uzdeczkami prawo- lub lewostronnymi. Później sprawdzano, jak neurony tych struktur reagują na bodźce węchowe i wzrokowe.

Okazało się, że jeśli asymetria mózgowa była odwrócona, funkcje neuronów uzdeczek również były odwrócone. Podwójne uzdeczki lewo- i prawostronne wiązały się zaś z niemal całkowitym brakiem reakcji, odpowiednio, na zapach lub światło.

mózg półkula funkcja efektywność sprawność zachowanie poznanie danio pręgowany Danio rerio Steve Wilson