W obcym języku myślimy bardziej racjonalnie

| Psychologia
Davide Restivo, CC

Ludzie podejmują bardziej racjonalne decyzje, kiedy analizują problem, myśląc w języku innym niż ojczysty. Psycholodzy z Uniwersytetu Chicagowskiego wykazali, że z większym prawdopodobieństwem podejmują wtedy tzw. korzystne ryzyka.

Wiemy z wcześniejszych studiów, że jako istoty naturalnie unikające strat ludzie często rezygnują z atrakcyjnych okazji. Nasze nowe odkrycia demonstrują, że awersja do strat jest mocno zredukowana, kiedy podejmują decyzje w obcym języku - opowiada prof. Boaz Keysar. Język obcy dostarcza mechanizm dystansujący, który przesuwa ludzi od bezpośredniego systemu intuicyjnego do bardziej rozważnego trybu myślenia.

W jednym z eksperymentów wzięli udział studenci Uniwersytetu Chicagowskiego, którzy nauczyli się hiszpańskiego na zajęciach. Sprawdzano, z jakim prawdopodobieństwem, w zależności od użytego języka, będą przyjmować atrakcyjne zakłady. Badani dostali 15 dolarów w banknotach. Przy każdym zakładzie mogli albo zatrzymać dolara, albo postawić go i przy korzystnym dla siebie rzucie monetą wygrać 2,5 dol.

Kiedy eksperyment przeprowadzano po angielsku, studenci myśleli krótkowzrocznie. Koncentrowali się na obawie przed stratą i robili zakłady tylko w 54% przypadków. Dla odmiany studenci testowani po hiszpańsku podejmowali ryzyko w 71% przypadków.

Jeden ze współautorów badania Sayuri Hayakawa sądzi, że język obcy ma mniejszy wydźwięk emocjonalny niż język ojczysty, co w dużej mierze tłumaczyłoby zaobserwowany efekt. Reakcja emocjonalna może prowadzić do decyzji, które są bardziej podyktowane strachem niż nadzieją, nawet gdy szanse [na wygraną] są spore.

Naukowcy badali też asymetrię w podejmowaniu decyzji, która ujawnia się, gdy ta sama opcja jest ujmowana jako zysk lub strata. Generalnie ludzie unikają ryzyka, gdy pytanie skonstruowano w terminach zysku, a podejmują je, gdy wspomina się o stracie. W serii eksperymentów w Korei, USA i Francji zespół wykazał, że asymetria zanikała, kiedy dana osoba podejmowała decyzję w języku obcym. Studenci opierali się raczej na możliwych skutkach działań, zachowując niezależność od opisu sytuacji.

myślenie język obcy