Nadciśnienie nową pandemią na miarę zakażeń HIV?

| Medycyna
jasleen_kaur, CC

Wg profesorów Petera Lloyda-Sherlocka z Uniwersytetu Wschodniej Anglii, Shaha Ebrahima i Heinera Grosskurtha z Londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej, reakcja większości rządów i agencji pomocowych na nadciśnienie jest niewiele lepsza od reakcji na HIV/AIDS 20 lat temu - działa się za mało i za późno.

Nadciśnienie nie jest co prawda zakaźne, ale tak jak HIV może prowadzić do upośledzającej i śmiertelnej choroby. Szacuje się, że w ciągu następnych 20 lat globalnie liczba przypisywanych mu zgonów może znacząco przekroczyć liczbę zgonów wskutek HIV/AIDS.

Autorzy artykułu z International Journal of Epidemiology podkreślają, że zarówno nadciśnienie, jak i zakażenie HIV/AIDS można leczyć jako choroby przewlekłe przez połączenie podejścia farmakologicznego i zmian w trybie życia.

Sugerowano, że cenną lekcją dla zarządzania nadciśnieniem mogą być zasady działania wypracowane dla HIV/AIDS. Na razie niewiele wskazuje na to, że ktoś to sobie wziął do serca. [...] Czy tym razem możemy obudzić się wcześniej, nim umrą miliony?

HIV to priorytet światowego zdrowia, rozpoznawany jako poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego i rozwoju wielu biedniejszych krajów. Nadciśnienie jest postrzegane jako choroba Zachodu, bogactwa i dlatego uznaje się, że ma niewielkie odniesienie do mniej zamożnych państw. Dzieje się tak mimo coraz większej liczby dowodów, że te ostatnie szybko doganiają [nasz krąg kulturowy].

Choć nadciśnienie nie jest zakaźne, związane z nim ryzykowne zachowania rozprzestrzeniają się szybko i wydają się przekazywane równie skutecznie co czynniki infekcyjne. We wczesnych latach pandemii, zwłaszcza w niektórych biedniejszych krajach, na HIV reagowano politycznym zaprzeczaniem i publicznym niezrozumieniem. W przypadku nadciśnienia mamy do czynienia z podobnym wzorcem wyparcia. Negacja bazuje na błędnym stwierdzeniu, że nadciśnienie nie wpływa na biedniejsze grupy społeczne. Tymczasem istnieje sporo dowodów, że nadciśnienie jest rozpowszechnione wśród biedniejszych grup, które [na domiar złego] nie mają dostępu do skutecznego leczenia.

nadciśnienie HIV AIDS pandemia reakcja zaprzeczenie choroba śmiertelna Peter Lloyd-Sherlock Shah Ebrahim Heiner Grosskurth