Nadciśnienie matki wpływa na IQ dzieci

| Psychologia
MJ/TR (´・ω・) (MIKI Yoshihito), CC

Nadciśnienie matki w czasie ciąży może wpływać na inteligencję jej dzieci w bardzo długiej perspektywie czasowej, właściwie przez całe życie. Badanie fińskich naukowców wykazało, że mężczyźni, których matki miały w czasie ciąży wysokie ciśnienie, zdobywali mniej punktów w teście na inteligencję zarówno w wieku 20, jak i 69 lat. Dodatkowo pogorszenie funkcjonowania poznawczego zachodziło u nich szybciej.

Zespół dr Katri Räikönen z Uniwersytetu w Helsinkach rozpoczął studium od analizy ciążowego ciśnienia krwi matek 398 mężczyzn, urodzonych w latach 1934-44. Po raz pierwszy możliwości intelektualne panów badano, gdy w wieku 20 lat odbywali służbę wojskową. Wszyscy rozwiązywali test wielokrotnego wyboru, składający się z pytań dotyczących różnych dziedzin: arytmetyki, zdolności językowych czy wzrokowo-przestrzennych. Po latach zrobili to znowu, a ich wyniki porównano.

Jeśli chodzi o szczegółowe dane, okazało się, że w wieku 69 lat synowie matek z ciążowym nadciśnieniem zdobywali średnio 4,36 pkt. mniej od synów zdrowych kobiet. Wyniki uzyskiwane przez tych pierwszych były gorsze nawet w wieku 20 lat. Ciążowe nadciśnienie matki najsilniej odbijało się na rozumowaniu arytmetycznym.

By niczego nie przeoczyć, eksperci zajęli się także innymi potencjalnie istotnymi czynnikami: wcześniactwem i zawodem ojca. Stwierdzili jednak, że żaden z nich nie wpływał na uzyskiwane wyniki.

Nadciśnienie i podobne przypadłości, np. stan przedrzucawkowy, stanowią powikłania ok. 10% ciąż i mogą wpływać na środowisko rozwoju płodu w macicy. Nasze badania sugerują, że nawet pogorszenie potencjału intelektualnych w wieku senioralnym ma swoje źródło w okresie prenatalnym, kiedy intensywnie rozwijają się struktury i funkcje mózgowe - podsumowuje Räikönen.

nadciśnienie ciąża funkcjonowanie intelektualne dzieci mężczyźni