Nanocząstki z barwnikiem pomogą chirurgom usunąć komórki guza

| Medycyna
Ryan Ebert, CC-BY

Nanocząstki z naftalocyjaniną krzemu (ang. silicon naphthalocyanine, SiNc) ułatwią chirurgom wycięcie zmian nowotworowych. Pomogą też w zabiciu komórek, których nie da się usunąć. SiNc można by podawać dożylnie lub dootrzewnowo.

Platforma opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Stanowego Oregonu składa się z naftalocyjaniny krzemu (barwnika), gęsto upakowanej w biodegradowalnych nanocząstkach z kopolimeru PEG-PCL - polikaprolaktonu i poli(tlenku etylenu). SiNc początkowo nie są fluorescencyjne. Zmniejszając upakowanie, świecenie aktywuje jednak sam guz.

Sygnał fluorescencji w bliskiej podczerwieni wykrywa się w trakcie operacji. Świecące regiony, których nie da się usunąć chirurgicznie, można potraktować promieniowaniem laserowym z zakresu bliskiej podczerwieni. Prowadzi to do podgrzania nanocząstek i zabicia reszty zmienionych chorobowo komórek. Zespół Oleny i Oleha Taratulów oceniał skuteczność takiego rozwiązania w testach in vitro oraz in vivo na 2 modelach mysich (jeden z nich symulował przerzuty raka jajnika do otrzewnej).

Ekipa operowała myszy, stosując obrazowanie fluorescencyjne w bliskiej podczerwieni w czasie rzeczywistym (nowe nanocząstki okazały się kompatybilne z dopuszczonym przez FDA systemem Fluobeam 800). Niewycięte zmiany poddano fototerapii.

Przyszłe testy platformy obejmą szczury i psy.

naftalocyjanina krzemu SiNc nanocząstki kopolimer nowotwór wycięcie obrazowanie Olena Taratula Oleh Taratula