Krókie nanorurki docierają do komórek raka trzustki

| Medycyna
Rei Suzuki/University of Texas MD Anderson Cancer Center

Krótkie nanorurki mogą dostarczać leki do komórek raka trzustki i niszczyć je od wewnątrz.

Nanorurki wytwarzane w procesie opracowanym przez naukowców z Rice University da się zmodyfikować w taki sposób, by transportowały leki przez połączenia szczelinowe ścian naczyń krwionośnych. Po dotarciu do jądra komórki uwolnienie zawartości zachodzi pod wpływem sonikacji (autorzy publikacji z Journal of Materials Chemistry B wspominają o kontrolowaniu tempa tego procesu).

Ustalenia są zachęcające, ponieważ prezentują opcję dostarczania leków u pacjentów z guzami opornymi na standardową chemioterapię - podkreśla Jason Fleming, dodając, że nanorurki mogłyby sobie poradzić z częścią przeszkód molekularnych i biologicznych.

Tym razem próbowaliśmy ocenić, jak długie powinny być nanorurki i w jakim stopniu należy je modyfikować (funkcjonalizować), żeby zmaksymalizować wychwyt przez komórki - wyjaśnia Andrew Barron.

Na początku Amerykanie oczyścili nanorurki z żelaza, prostego katalizatora koniecznego do ich wzrostu. W tym celu zastosowali płukanie chlorem. Resztki żelaza uszkadzają rurki przez utlenianie. Trudno je potem do czegoś wykorzystać. W dalszej kolejności Enrico Andreoli przyciął nanorurki do średniego rozmiaru 50 nanometrów. Zamiast skończyć z proszkiem, otrzymaliśmy coś, co przypomina krążek hokejowy. Nie jest on gęsty - wygląda jak gąbka. Można go przycinać, ważyć oraz prowadzić na nim działania chemiczne.

W laboratorium Barrona powierzchnię nanorurek wzbogacono polietylenoiminą (PEI). Podczas testów zmodyfikowane nanorurki z łatwością rozprzestrzeniały się w cieczy i potrafiły pokonać bariery, docierając do jądra komórek rakowych. Drobnocząsteczkowy wariant PEI okazał się mniej toksyczny od większych wersji.

nanorurki rak trzustki jądro komórki guz chemioterapia krótkie Andrew Barron Jason Fleming Enrico Andreoli