Naprawa serca za pomocą komórek macierzystych enkapsulowanych w nanożelu

| Medycyna
doegox, CC

Komórki macierzyste enkapsulowane w nanożelu mogą pomóc w naprawie uszkodzonego serca.

Podczas zawału dochodzi do uszkodzenia ściany serca. Naukowcy próbowali różnych metod naprawy, np. implantowali bezpośrednio do ściany komórki macierzyste. Niestety, często się tam one nie utrzymywały (retencja była niska) albo dochodziło do uruchomienia reakcji immunologicznej. Kolejny sposób zakładał wstrzykiwanie hydrożeli, a więc żeli, w których fazą rozproszoną jest woda, a fazą formującą rozmaite polimery. Wykorzystywano naturalne polimery w rodzaju keratyny czy kolagenu, ale nie dość, że są one drogie, to ich poszczególne partie mogą mieć różny skład.

So Ke Cheng, Hu Zhang, Jinying Zhang enkapsulowali więc ludzkie komórki macierzyste serca (ang. human cardiac stem cells, hCSCs) w termowrażliwym nanożelu P(NIPAM-AA); P(NIPAM-AA) to poli(N-izopropyloakryloamid-co-kwas akrylowy). Okazało się, że nanożel nie wpływał niekorzystnie na wzrost czy funkcje komórek macierzystych. U immunokompetentnych myszy (czyli osobników z prawidłowo funkcjonującym i w pełni dojrzałym układem immunologicznym) enkapsulowane w nanożelu hCSCs nie wywoływały też układowego stanu zapalnego ani nie prowadziły do miejscowej infiltracji limfocytów T.

U myszy i świń z ostrym zawałem wstrzyknięcie enkapsulowanych hCSCs zachowywało funkcje serca i zmniejszało wielkość blizn. Iniekcja hCSCs w soli fizjologicznej wpływała za to niekorzystnie na proces gojenia.

nanożel enkapsulacja komórki macierzyste zawał ściana serca naprawa So Ke Cheng