Padaczka zmniejsza neurogenezę

| Medycyna
Patrick Hoesly, CC

Po napadzie padaczkowym nerwowe komórki macierzyste (nKM) hipokampa, których rola polega na uzupełnianiu puli neuronów biorących udział w różnych rodzajach uczenia czy reakcjach lękowych i stresowych, przekształcają się nie w neurony, lecz reaktywne astrocyty. Te ostatnie sprzyjają zaś stanowi zapalnemu i zmieniają komunikację między komórkami nerwowymi.

Pracując na modelu mysim, naukowcy z Uniwersytetu Kraju Basków zaobserwowali także, że nawet gdy nadmierne pobudzenie neuronów nie prowadzi do drgawek, skutkuje masywną aktywacją nerwowych komórek macierzystych i ich przedwczesnym wyczerpaniem. W wyniku tego neurogeneza hipokampa jest chronicznie zmniejszona.

To odkrycie pozwoliło nam lepiej zrozumieć działanie nerwowych komórek macierzystych. Stwierdziliśmy, że oprócz neuronów i astrocytów, po napadzie padaczkowym nKM mogą również generować reaktywne astrocyty - podkreśla Juan Manuel Encinas.

Gdybyśmy umieli zachować u ludzi populację nKM oraz ich zdolność tworzenia nowych neuronów, dałoby się zapobiec wystąpieniu różnych objawów padaczki i prawdopodobnie ograniczyć uszkodzenia hipokampa.

nerwowe komórki macierzyste hipokamp neurogeneza drgawki reaktywne astrocyty Juan Manuel Encinas