Neurogeneza w hipokampie

| Nauki przyrodnicze
brain_blogger, Flickr, CC-BY

Testy broni atomowej prowadzone przed 50-60 laty przez USA, ZSRR i Wielką Brytanię zostały wykorzystane, by udowodnić, że w mózgach dorosłych ludzi wciąż zachodzi neurogeneza. Naukowcy już jakiś czas temu stwierdzili, że u dorosłych myszy  powstają nowe komórki mózgowe, które zastępują stare. Nie wiadomo było jednak, czy podobny mechanizm występuje też u człowieka.

Od długiego czasu uważa się, że rodzimy się z pewną liczbą neuronów i po urodzeniu nie  pojawiają się nowe. Dostarczyliśmy pierwszych dowodów na istnienie przez całe życie istotnej neurogenezy w ludzkim hipokampie - mówi Jonas Frisen z Karolinska Institutet. Zaledwie od 30 lat środowisko naukowe jest zgodne co do istnienia neurogenezy w dorosłym mózgu ssaków. Nowe neurony powstają jednak tylko w dwóch miejscach - hipokampie i korze węchowej.

Z przyczyn technicznych nie było dotychczas możliwe dokładne określenie neurogenezy u ludzi. Uczeni ze Szwecji opracowali innowacyjną metodę datowania neuronów. Wykorzystali fakt, że testy broni A dramatycznie zwiększyły poziom C-14 w atmosferze.

W 1963 roku w życie wszedł traktat o częściowym zakazie przeprowadzania tego typu testów. Dopuszczono tylko próby podziemne. Od tamtej pory poziom atmosferycznego C-14 spada, a tempo spadku jest znane. Gdy jemy produkty roślinne i zwierzęce, wchłaniamy też C-14, który został pobrany przez rośliny i zwierzęta z atmosfery. Gdy powstaje nowy neuron w jego DNA znajduje się informacja na temat koncentracji C-14, zatem spożywając pokarmy datujemy radiowęglowo neurony.

Zespół Frisena już wcześniej wykorzystał to zjawisko do udowodnienia, że w ludzkiej korze węchowej nowe neurony nie powstają.
Naukowcy z Karolinska Insitutet przeprowadzili obecnie badania poziomu C-14 w DNA neuronów hipokampów 55 osób zmarłych w wieku 19-92 lat. Odkryli, że w hipokampie w ciągu całego życia dochodzi do neurogenezy. Codziennie pojawia się w nim około 1400 nowych neuronów. Wraz z wiekiem ich liczba nieco spada.

neurogeneza hipokamp próby atomowe