Współpracujące komórki nowotworu

| Medycyna

Wiele nowotworów jest bardzo trudnych w leczeniu. Zdaniem naukowców z University of East Anglia, wynika to z faktu... współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami. Uczeni wykazali, że komórki nowotworowe współpracują ze sobą przy produkcji czynników wzrostu, molekuł potrzebnych do rozwoju guza. To wyjaśnia, dlaczego nowotwory potrafią bronić się przed terapiami celowanymi na czynnik wzrostu i dlaczego często dochodzi do remisji nowotworów.

Tworzące guza komórki rakowe wykazują różne cechy. Mają na przykład różny wygląd i kształt, zachodzi w nich ekspresja różnych genów, mają więc różne możliwości w zakresie tworzenia przerzutów. Nazywane jest to heterogenicznością guzów. Właśnie te różnice powodują, że diagnozowanie i leczenie nowotworów jest trudne. Nie wiadomo, z jakiego powodu istnieje heterogeniczność, ale zrozumienie jej pochodzenia i dynamiki jest niezbędne dla leczenia nowotworów - mówi doktor Marco Archetti z Wydziału Nauk Biologicznych UEA.

Uczeni przyglądali się komórkom nowotworów trzustki i wykorzystali modele matematyczne do badani ich heterogeniczności.

Wykazaliśmy, że komórki ze sobą współpracują. Guz to zespół komórek, które mają przewagę nad zdrowymi komórkami, gdyż komórki nowotworowe produkują własny czynnik wzrostu. Udowodniliśmy, że te komórki nowotworowe, które samodzielnie nie produkują czynnika wzrostu mogą korzystać z molekuł produkowanych przez inne komórki. W pewnych warunkach guz składa się z obu typów komórek – producentów czynnika wzrostu i jego użytkowników. Nowotwór to naturalny proces selekcji komórek w czasie życia organizmu. Kiedy leki modyfikują ilość dostępnego czynnika wzrostu dochodzi do ewolucji guza. Heterogeniczny guz z łatwością przystosowuje się do zmieniającej się ilości czynnika wzrostu. Dlatego też współczesne terapie nie dają jednoznacznych wyników i dochodzi do remisji - stwierdza Archetti.

nowotwór komórka czynnik wzrostu współpraca