Nowatorska terapia genowa pomaga walczyć z nowotworami

| Medycyna
RDECOM

David Aptone, cierpiący na nieuleczalną formę białaczki, odzyskał zdrowie po ośmiu dniach od rozpoczęcia nowatorskiej terapii genowej. Choroba cofnęła się też u czterech innych pacjentów. Jeden z nich zmarł później z powodu zakrzepu niezwiązanego z leczeniem, a drugi - gdy choroba powróciła. Cała pozostała przy życiu trójka cierpiała na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Remisja trwa u nich od 2 miesięcy do 5 lat.

Specjaliści z Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, którzy opracowali nową terapię, przygotowują się teraz do przeprowadzenia testów na 50-osobowej grupie pacjentów. Chcą też wykorzystywać swoją technikę do leczenia innych typów nowotworów.

Kluczem do sukcesu było zidentyfikowanie molekuły unikatowej dla komórek nowotworowych i ich zaatakowanie. W ostrej białaczce limfoblastycznej pojawiają się nieprawidłowe limfocyty B. Naukowcom udało się zaatakować obecną na ich powierzchni, unikatową dla tych komórek molekułę CD19. Najpierw pobrali od pacjentów limfocyty T, następnie wprowadzili weń nieszkodliwego wirusa, który zawierał gen wywołujący atak na komórki zawierające CD19. Po wprowadzeniu limfocytów T do organizmów pacjentów, zabiły one wszystkie limfocyty B. To niezwykłe zjawisko zauważyliśmy u wszystkich pięciu pacjentów - mówi Michael Sadelain, współautor badań. Dodaje, że organizm w ciągu kilku miesięcy powinien wyprodukować normalne limfocyty T oraz zdrowe limfocyty B.

Kierowanie limfocytami T tak, by atakowały nowotwory to coraz bardziej obiecująca technika. W ubiegłym roku zastosowała ją firma Adaptimmune. Na 13 osób cierpiących na szpiczaka mnogiego u 10 doszło do remisji.

nowotwór terapia genowa limfocyty B limfocyty T