Odkryto wczesne objawy nowotworu trzustki

| Medycyna
GreenFlames09, CC

Naukowcy z Dana-Farber Cancer Institute, MIT-u oraz innych instytucji naukowych odkryli wczesne oznaki rozwoju nowotworów trzustki. Okazało się, że jeszcze zanim nowotwór zostanie zidentyfikowany, w organizmie pojawia się większa ilość pewnych aminokwasów.

Niestety, wzrost ilości tych aminokwasów jest zbyt mały, by wykorzystać go do stworzenia testu do wczesnej diagnostyki. Odkrycie pozwoli jednak lepiej zrozumieć, w jaki sposób nowotwór trzustki wpływa na resztę organizmu, szczególnie zaś, w jaki sposób wywołuje śmiertelne wyniszczenie organizmu – kacheksję.

U większości osób z gruczolakorakiem przewodowym trzustki [to najczęstszy nowotwór trzustki i czwarty ze względu na częstotliwość występowania nowotwór na świecie – red.] diagnoza jest stawiana dopiero wówczas, gdy choroba znajduje się w zaawansowanym stadium. Wiele osób umiera w ciągu roku od postawienia diagnozy. Rozpoznanie choroby na wczesnym stadium może zwiększyć szanse na wyleczenie. Dlatego też podczas naszych padań zadaliśmy sobie pytanie czy gruczolakorak przewodowy trzustki daje jakieś objawy metaboliczne, które można wykryć przed postawieniem diagnozy - mówi Brian Wolpin z Dana-Farber.

Naukowcy wykorzystali próbki krwi 1500 pacjentów, którzy przed laty brali udział w długoterminowym studium. Przeanalizowali je pod kątem ponad 100 różnych metabolitów, a następnie porównali wyniki z informacjami, którzy z pacjentów zapadli później na nowotwory trzustki. Odkryliśmy, że u osób, u których później rozwinął się nowotwór trzustki występowało więcej aminokwasów rozgałęzionych - mówi Wolpin. U osób takich nowotwór trzustki został zdiagnozowany w ciągu 2-25 lat po pobraniu wspomnianych próbek krwi. Największe ryzyko wystąpienia nowotworu pojawiało się w ciągu kilkunastu lat od pobrania próbek. Wyniki takie dają nam podstawy, by przypuszczać, że zwiększenie poziomu rozgałęzionych aminokwasów jest spowodowane obecnością guza nowotworowego w trzustce - dodaje Wolpin. Hipotezę taką potwierdzono na myszach, gdyż zauważono, że u zwierząt, u których wywołano nowotwór trzustki, zwiększył się poziom aminokwasów rozgałęzionych. Uczeni odkryli, że obecność większej liczby aminokwasów rozgałęzionych we krwi jest spowodowana rozpadem mięśni, procesem związanym z kacheksją. Wydaje się, że rozpad mięśni rozpoczyna się znacznie wcześniej niż sądziliśmy - mówi jeden z autorów badań, Vander Heiden z MIT-u.

nowotwór trzustki kacheksja aminokwasy rozgałęzione