Nanocząstki, które obierają na cel nowotworowe komórki macierzyste

| Medycyna
American Chemical Society

Naukowcy opracowali nanocząstki, które obierają na cel i zabijają nowotworowe komórki macierzyste (NKM). To istotne osiągnięcie, bo często napędzają one wznowę i ponowny wzrost guza.

Zespół z kilku amerykańskich instytucji prowadził badania z polimerowymi nanocząstkami z doksorubicyną, których powierzchnię "ozdobiono" chiotozanem. Łączą się one z receptorem CD44 NKM.

Układ zaprojektowano w taki sposób, by uwalniać doksorubicynę w kwaśnych środowiskach, a więc wtedy, gdy nanocząstki znajdą się w kwasowym mikrośrodowisku guza i gdy ulegną internalizacji do komórkowych endo- lub lizosomów. Gdy porównywano skuteczność eliminowania CD44+ komórek trójwymiarowych mammosfer, okazało się, że nanocząstki zapewniały 6-krotnie większą cytotoksyczność niż wolna doksorubicyna.

Autorzy publikacji z pisma ACS Nano zademonstrowali także, że w zwierzęcym modelu ksenoprzeszczepów (w tzw. ksenograftach tkankę przedstawiciela jednego gatunku przeszczepia się do tkanek osobnika innego gatunku; w tym wypadku myszom transplantowano ludzkie guzy piersi) nanocząstki zmniejszały guzy bez oczywistych efektów ubocznych.

nowotworowe komórki macierzyste NKM nanocząstki chitozan enkapsulacja doksorubicyna cytotoksyczność