Chroniąc 17% Ziemi można uratować 66% gatunków

| Nauki przyrodnicze
Microsoft Research

Wystarczy chronić 17% powierzchni Ziemi, by zachować przy życiu ponad 66% gatunków roślin. Specjaliści z Duke University, North Carolina State University i Microsoft Research wykorzystali algorytmy komputerowe do zidentyfikowania najmniejszych regionów charakteryzujących się największą bioróżnorodnością w świecie roślin.

Aby zachować co najmniej 60% gatunków roślin konieczna jest ochrona większych obszarów Ziemi niż obecnie. Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę kluczowych regionów, takich jak Madagaskar, Nowa Gwinea czy Ekwador. Dzięki naszym badaniom zidentyfikowaliśmy kluczowe regiony. Następnym logicznym krokiem jest podjęcie przez władze decyzji o ochronie najważnieszych obszarów - mówi profesor Stuart L. Pimm.

Rośliny rozmieszczone są bardzo nierównomiernie. W niektórych regionach Karaibów, Ameryki Środkowej, Północnych Andów, Azji i Afryki znajduje się niezwykle dużo gatunków endemicznych. Gatunki endemiczne występujące na niewielkich obszarach są znacznie bardziej narażone na wyginięcie niż gatunki szerzej rozprzestrzenione. Podczas obliczeń staraliśmy się identyfikować jak najmniejsze obszary z jak największą liczbą gatunków. Dzięki temu możemy lepiej ocenić względną wagę każdego z obszarów dla ochrony przyrody i odpowiednio ustawić priorytety - wyjaśnia Lucas N. Jpoopa z microsoftowego Computational Science Laboratory w Cambridge.

Na potrzeby swoich badań uczeni przeanalizowali dane dotyczące ponad 100 000 gatunków roślin znajdujących się w zbiorach Królewskich Ogrodów Botanicznych z Kew. Joppa i Piero Visconti z Microsoft Research stworzyli algorytmy konieczne do analizy dystrybucji tych rośłin. Następnie Clinton N. Jenkins z North Carolina State University wykorzystał te obliczenia do opracowania kolorowej mapy opisującej dystrybucję gatunków roślin. Stworzyliśmy też mapę intensywności występowania endemicznych gatunków ptaków, ssaków oraz płazów i okazało się, że w dużej mierze pokrywa się ona z mapą roślin, tak więc chroniąc krytyczne obszary dla roślin będziemy przy okazji chronić również wiele zwierząt - zauważył Jenkins.

ochrona bioróżnorodność rośliny