Im czystsze powietrze, tym szybciej postępuje ocieplenie

| Nauki przyrodnicze
CC BY-SA 2.0, Ben Ramsey, Flickr

W XX wieku średnie temperatury w kontynentalnej części USA wzrosły o 0,5 stopnia Celsjusza. Wzrost zaobserwowano wszędzie z wyjątkiem południowego wschodu. Co więcej, w latach 80. XX wieku temperatury na południowym-wschodzie nieco spadły. Klimatolodzy mówili o 'dziurze ociepleniowej' i starali się zrozumieć ten fenomen, wysuwając różne hipotezy. Jednak w latach 90. XX wieku temperatury we wspomnianym regionie zaczęły rosnąc, a w pierwszych latach wieku XXI wzrost ten przyspieszył.

Najnowsze badania, opublikowane na łamach Remote Sensing, dowodzą, że znaczące poprawienie jakości powietrza mogło przyczynić się do zniknięcia 'dziury ociepleniowej'. Inne regiony o zanieczyszczonym powietrzu, zarówno w USA, jak i w Indiach czy Chinach, mogą doświadczyć tego samego zjawiska gdy tylko poprawi się jakość powietrza.

Areozole, w tym niewielkie cząstki pyłu, sadzy i siarki blokują światło słoneczne, przyczyniają się do powstawania długotrwałych rozległych chmur dodatkowo zacieniających powierzchnię planety.

Naukowcy z NASA, chcąc przetestować hipotezę o wpływie aerozoli na zamaskowanie ocieplenia, wykorzystali trzy różne zestawy danych oraz dane z satelitów. Zauważyli, że znaczne wzrosty średnich temperatur na południowym wschodzie zbiegały się w czasie ze spadkiem koncentracji aerozoli wymuszonym przez kolejne regulacje dotyczące jakości powietrza i emisji zanieczyszczeń. Na to wszystko nałożyli modele penetracji atmosfery przez promienie słoneczne i stwierdzili, że najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem zniknięcia 'dziury ociepleniowej' jest właśnie pozbycie się zanieczyszczeń. Zaobserwowano też, że w badanym regionie temperatury rosną szybciej niż średnia dla kontynentalnych USA.

Naukowcy chcą też zbadać związek pomiędzy aerozolami, chmurami a ogrzewaniem się powierzchni Ziemi. Zdobycie jak największej ilości danych na ten temat pozwoli lepiej przewidywać, co będzie działo się z Ziemią w miarę redukowania zanieczyszczeń atmosferycznych.

ocieplenie klimatu powietrze areozol zanieczyszczenia