Kontakt ze środkiem odkażającym powoduje oporność na antybiotyk

| Medycyna
IJNMis01, GNU FDL

Pałeczki zapalenia płuc (Klebsiella pneumoniae) wystawione na oddziaływanie chloroheksydyny, środka do odkażania skóry, ran czy narzędzi chirurgicznych, mogą rozwijać oporność na antybiotyk kolistynę.

Zespół dr. Marka Suttona z Public Health England testował hipotezę, że K. pneumoniae może przeżyć kontakt z podwyższonymi stężeniami chloroheksydyny i ta ekspozycja powoduje oporność na antybiotyki. Do testów wybrano szczepy pałeczki, reprezentatywne dla izolatów występujących w klinice.

Okazało się, że u 5 na 6 szczepów przystosowaniu do chloroheksydyny towarzyszyła także oporność na kolistynę. Autorzy publikacji z pisma Antimicrobial Agents and Chemotherapy wykazali, że adaptacja do środka odkażającego ma związek z mutacjami w 2 genach: phoPQ i smvR.

Dla odmiany adaptacja K. pneumoniae do kolistyny nie skutkowała zwiększoną opornością na chloroheksydynę (mimo mutacji w phoPQ i obecności większej liczby transkryptów phoPQ oraz regulowanych przez niego genów pmrD i pmrK).

Wprowadzenie (insercja) do szczepów typu dzikiego plazmidu z phoPQ szczepów przystosowanych do chloroheksydyny prowadziło do podwyższonej ekspresji phoPQ, pmrD i pmrK oraz zwiększonej oporności na kolistynę, ale nie na chloroheksydynę.

pałeczka zapalenia płuc Klebsiella pneumoniae chloroheksydyna kolistyna oporność phoPQ smvR