Skutki biernego palenia u aktywnych palaczy

| Medycyna
curran.kelleher, CC

Istnieje bardzo niewiele badań, w ramach których określano by skutki biernego palenia u aktywnych palaczy. Wg autorki włoskiego studium Marii Teresy Piccardo, działo się tak, ponieważ niesłusznie zakładano, że ilość wdychanych w ten sposób toksycznych substancji jest nieistotna, w porównaniu do bezpośrednio inhalowanych dawek. Nic bardziej mylnego...

Piccardo, która współpracowała z naukowcami z Narodowego Instytutu Badań nad Rakiem w Genui, zestawiła w kontrolowanej sytuacji aktywnego palenia w pomieszczeniu – w kiosku z prasą – dzienną dozę benzo[a]pirenu wdychaną z tzw. głównego strumienia (MS od ang. main stream) oraz związaną z biernym paleniem (ETS od ang. environmental tobacco smoke). Wiadomo było, że jakikolwiek dym papierosowy w otoczeniu kioskarzy wiązał się z liczbą papierosów wypalonych wyłącznie przez nich samych.

Włosi posłużyli się danymi ze swojego wcześniejszego badania 30 kioskarzy, z których połowę stanowili aktywni palacze. Zauważyli, że ETS wpływa niekiedy znacznie na zdrowie osób uzależnionych od tytoniu, ponieważ w przypadku kogoś, kto wypala 14 papierosów dziennie, bierne palenie odpowiadało kontaktowi z niemal 3 dodatkowymi papierosami (2,6). Wg Piccardo, w badaniach dotyczących stanu zdrowia palaczy powinno się brać pod uwagę cząstkowe wpływy zarówno aktywnego, jak i biernego palenia. Prowadząc swoje analizy, Włosi oszacowali, że w porównaniu do głównego strumienia, odsetek dziennego stężenia benoz[a]pirenu generowany przez skażenie środowiskowe wynosił od 14,6 do 23% dla zwykłych papierosów i od 21 do 34% dla ich wersji light (!).

palenie bierne aktywne benzo[a]piren strumień główny Maria Teresa Piccardo