Co rozwija gimnastyka mózgu?

| Psychologia
skpy, CC

Trening mózgu wzmacnia pamięć roboczą, ale nie inteligencję płynną, czyli zdolność dostrzegania złożonych relacji i rozwiązywania problemów (ang. fluid intelligence) - twierdzą naukowcy z Georgia Tech.

Podczas surfowania po Sieci trudno się nie natknąć na reklamę witryny obiecującej wyćwiczyć mózg, poprawić uwagę i zwiększyć iloraz inteligencji. Takie twierdzenia są szczególnie atrakcyjne dla rodziców dzieci z problemami szkolnymi - podkreśla prof. Randall Engle.

Amerykanin wyjaśnia, że silna korelacja między pojemnością pamięci roboczej (ang. working memory capacity, WMC) a inteligencją płynną sprawiła, że niektórzy zaczęli przypuszczać, iż zwiększając WMC, można także podwyższyć inteligencję płynną. To jednak zakłada, że oba konstrukty są jednym i tym samym lub że WMC stanowi bazę dla inteligencji płynnej.

Aby lepiej zrozumieć relację łączącą oba aspekty poznania, zespół Engle'a zebrał grupę 55 studentów, którzy mieli ukończyć 20-dniowy trening. Żeby mieć pewność, że ludzie pozostają zaangażowani, dodatkowo płacono im za poprawę wykonania. W jednym z wariantów eksperymentalnych (uproszczonym) studenci mieli przypominać sobie obiekty w kolejności prezentacji. W drugim (złożonym) należało zapamiętywać bodźce prezentowane w trakcie wykonywania innej czynności. Grupa kontrolna przechodziła trening wyszukiwania wzrokowego (podobnie jak inne zadania i to codziennie stawało się coraz trudniejsze).

Przed i po treningu badanych zbadano baterią testów - oceniano różne miary WMC oraz 3 dotyczące inteligencji płynnej. Okazało się, że wyłącznie u studentów z wariantu złożonego zaszedł transfer uczenia na inne zadania WMC. Żadna z grup nie wykazywała poprawy w zakresie inteligencji płynnej.

Wyniki sugerują, że studentom udało się poprawić zdolność aktualizacji i utrzymywania w pamięci informacji dotyczących zadań, pomiędzy którymi się przełączali.

Trening nie przełożył się na inteligencję płynną, bo jak wyjaśnia Engle, wysoka korelacja nie oznacza tożsamości. Wzrost i waga także są silnie związane, ale mało która racjonalnie myśląca osoba zakładałaby, że to jedna i ta sama zmienna. Gdyby to była prawda, tycie zwiększałoby wzrost, a chudnięcie prowadziłoby do kurczenia [...].

pamięć robocza inteligencja płynna pojemność Randall Engle