Kepler odkrył najmniejszą planetę w ekosferze

| Astronomia/fizyka
NASA

Teleskop Kepler odkrył dwa nowe systemy planetarne. Orbity trzech ze znajdujących się w nich planet przebiegają w ekosferze, czyli takiej odległości od gwiazdy macierzystej, w której na planecie może istnieć woda w stanie ciekłym.

System Kepler-62 zkłada się z pięciu planet oznaczonych literami b, c, d, e, f. W skład systemu Kepler-69 wchodza planety b oraz c. Znajdujące się w ekosferze Kepler-62e, Kepler-62f oraz Kepler-69c są większe od Ziemi.

Dwie z wymienionych planet krążą wokół gwiazdy mniejszej i chłodniejszej od Słońca. Kepler-62f jest o 40% większa od Ziemi i jest tym samym najmniejszą znaną nam planetą pozasłoneczną znajdującą się w ekosferze. Najprawdopodobniej jest ciałem skalistym, a czas jej obiegu wokół gwiazdy wynosi 267 dni. Z kolei Kepler-62e znajduje się na wewnętrznej krawędzie eksofery i jest o 60% większa od Ziemi. Obiega gwiazdę w czasie 122 dni. Trzecia z planet, Kepler-69c jest o 70% większa od Błękitnego Globu i krąży wokół gwiazdy podobnej do Słońca. Czas jej obiegu wynosi 242 dni. Astronomowie nie są pewni, czy jest to planeta skalista czy gazowa.

NASA NASA

Obecnie nie wiadomo, czy na którejkolwiek z wymienionych planet istnieje życie. Jednak ich odnalezienie to kolejny ważny krok w odnalezieniu świata podobnego do Ziemi krążącego wokół gwiazdy podobnej do Słońca.

Planety systemu Kepler-62 krążą wokół karła typu K2. To gwiazda o rozmiarach 66% wielkości Słońca charakteryzująca się o 80% mniejszą jasnością. Położona jest w odległości około 1200 lat świetlncyh od Ziemi w gwiazdozbiorze Lutni. Dwóm planetom znajdującym się w ekosferze towarzyszą trzy inne: dwie wyraźnie większe od Ziemi i jedna wielkości Marsa. Planety Kepler-62b, Kepler-62c i Kepler-62d obiegają swoją gwiazdę w czasie, odpowiednio, 5, 12 i 18 dni. Znajdują się zatem bardzo blisko niej, co czyni je niezwykle gorącymi, niegościnnymi światami.

System Kepler-69 położony jest w odległości około 2700 lat świetlnych od Ziemi, w gwiazdozbiorze Łabędzia. Powstał on wokół gwiazdy typu G, czyli takiej samej, jak Słońce. Jest ona zaledwie o 7% mniejsza od Słońca i o 20% mniej jasna. Planeta Kepler-69b jest dwukrotnie większa od Ziemi i okrąża gwiazdę w czasie 13 dni.

planeta ekosfera Kepler-62 Kepler-69