Sztuczne płuca do testów

| Medycyna
Fraunhofer IGB

Dla osób cierpiących na nowotwory płuc jedyną nadzieją jest najczęściej chemioterapia. Jednak różni pacjenci w różny sposób reagują na leczenie. Podczas badań nad lekami wykorzystywane są zwierzęta. Niestety, nie jest to rozwiązanie idealne. Modele zwierzęce to najlepsze rozwiązanie, które obecnie mamy. Jednak 75% środków, które pomagają zwierzętom, okazuje się nieskuteczne w przypadku ludzi - mówi profesor Heike Walles.

Uczona ma jednak nadzieję, że w przyszłości sytuacja ulegnie zmianie. Opracowaliśmy innowacyjny system testowy 3D, który pozwala nam na symulowanie tego, co dzieje się wewnątrz ludzkiego ciała. Planujemy, że w przyszłości system ten zastąpi testy na zwierzętach. Wspomniany system ma pół centymetra sześciennego objętości. Pozwala on na stworzenie osobnych symulacji komputerowych dla różnych grup pacjentów. Później, porównując modele teoretyczne i biologiczne pozwalają na optymalizowanie wyników badań.

Wspomniany model stworzono z ludzkiej tkanki oraz bioreaktora, który tłoczy powietrze i składniki chemiczne. Bioreaktor można regulować pod kątem szybkości i głębokości oddechu.

Naukowcy chcą teraz sprawdzić, czy ich model nadaje się do testowania różnych strategii leczenia. Jeśli tak, to w przyszłości mogą powstawać tego typu indywidualne modele dla każdego z pacjentów. Pozwoliłyby one przetestować różne strategie leczenie i przewidzieć, które z nich najlepiej się sprawdzą. Oczywiście stworzenie indywidualnych modeli wymagałoby pobrania od pacjenta próbek tkanki płucnej i guza.

płuca nowotwór płuc model test