Znaczny wzrost poziomu oceanów w XX wieku

| Nauki przyrodnicze
Anderson Mancini, CC-BY 2.0

W XX wieku poziom oceanów zwiększył się bardziej niż w którymkolwiek z 27 poprzednich stuleci, wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z Rutgers University. Naukowcy stwierdzili również, że gdyby nie globalne ocieplenie w XX wieku poziom oceanów nie zwiększyłby się bardziej niż o połowę, a być może by nawet spadł. Tymczasem w latach 1900-2000 poziom ten wzrósł o około 14 centymetrów. To bardzo duży przyrost, szczególnie odczuwalny dla nisko położonych obszarów przybrzeżnych. Przyrost w XX wieku był wyjątkowy na przestrzeni ostatnich trzech tysiącleci. A w ciągu ostatnich 20 lat był nawet szybszy - mówi główny autor badań, profesor Robert Kopp.

Naukowcy podczas swoich badań wykorzystali metodę statystyczną opracowaną przed 2 laty przez Koppa. Żaden lokalny pomiar nie dostarcza informacji o globalnym poziomie wód. Każdy taki pomiar mówi nam o poziomie w danej lokalizacji, a na pomiar ten może wpływać wiele lokalnych czynników, przez co różni się od od średniej światowej. Uśrednienie pomiarów jest poważnym statystycznym wyzwaniem - mówi uczony.

Badania wykazały też, że w latach 1000-1400 poziom oceanów zmniejszył się o 8 centymetrów. W tym czasie średnia temperatura Ziemi zmniejszyła się o około 0,2 stopnia Celsjusza. Obecnie jest o około 1 stopień wyższa niż w drugiej połowie XIX wieku.

Na potrzeby badań uczeni wykorzystali dane dotyczące takich wskaźników poziomu oceanów jak wysokość atoli koralowców, położenie miejsc archeologicznych czy lokalizacja bagien z ostatnich 3000 lat. W ten sposób zebrali dane z 24 lokalizacji na całym świecie. Na tej podstawie ustalili nie tylko ostatni wzrost poziomu oceanów, ale stwierdzili również, że bez globalnego ocieplenia mógłby nastąpić 3-centymetrowy spadek do 7-centymetrowego wzrostu. Zdaniem uczonych nie doszłoby też do ponad połowy z dziesiątków tysięcy przybrzeżnych powodzi, jakie zanotowano w USA od 1950 roku.

Zespół Koppa oszacował, że w XXI wieku poziom oceanów może podnieść się od 52 do 131 centymetrów. Jeśli jednak zrezygnujemy z paliw kopalnych najbardziej prawdopodobny jest wzrost poziomu o 24-61 centymetrów.

poziom oceanu XX wiek globalne ocieplenie