Gdzie powstało DNA?

| Nauki przyrodnicze
David A. Aguilar (CfA)

Nie znamy życia bez DNA, zatem jednym ze sposobów na poszukiwanie jego początków jest określenie warunków, w jakich powstają molekuły będące prekursorami DNA. Te prekursory to podwójne pierścienie złożone z atomów węgla i zawierające atomy azotu.

Uczonym z Lawrence Berkeley National Laboratory oraz University of Hawaii udało się wykazać, że odpowiednie warunki do powstania prekursorów DNA istnieją w gorących obszarach wszechświata, takich jak okolice gwiazd. W Astrophysical Journal opisali oni swój eksperyment, podczas którego odtworzyli warunki panujące w okolicach bogatych w węgiel umierających starych gwiazd i sprawdzali, w jaki sposób powstają tam prekursory. Bardzo trudno jest uzyskać podwójne pierścienie atomów węgla zawierające azot, jednak w gorących gazach zachodzą reakcje to umożliwiające.

Uczeni pracujący pod kierunkiem Musahida Ahmeda wykorzystali Advanced Light Source (ALS). Do znajdującej się tam gorącej dyszy, w której symulowano ciśnienie i temperaturę w pobliżu gwiazd, wprowadzono gaz zawierający pojedyncze pierścienie atomów węgla z azotem oraz acetylen i sprawdzano, jakie molekuły się uformowały. Okazało się, że powstała chinolina i izochinolina, czyli bardziej złożone molekuły.

Profesor Ahmed wyjaśnia, że teraz można zacząć szukać wspomnianych molekuł w pobliżu gwiazd. Molekuły te, po wyrzuceniu w zimną przestrzeń międzygwiezdną mogą kondensować się na zimnych nanocząstkach materii, gdzie zachodzą kolejne ich przemiany, które z czasem prowadzą do powstania zasad azotowych nukleotydów.

prekursor gwiazda DNA molekuła