Lata po próbie samobójczej we krwi kobiet utrzymuje się obniżony poziom neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego

| Psychologia
Andrea Guerra, CC

W porównaniu do kobiet, który nigdy nie targnęły się na własne życie, we krwi pań z historią prób samobójczych występuje niższy poziom neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (ang. brain-derived neurotrophic factor, BDNF).

BDNF to białko występujące w mózgu i obwodowym układzie nerwowym. Ma krytyczne znaczenie dla tworzenia i działania neuronów oraz dla zachowania zdolności do wybiórczego wzmacniania i osłabiania synaps.

W ramach większego badania, które koncentrowało się na rodzinnym ryzyku depresji i zaburzeń lękowych, Anastacia Kudinova i prof. Brandon E. Gibb z Binghamton University zebrali grupę 73 kobiet. Panie podzielono na 2 grupy: 34 z nich podejmowały bowiem w przeszłości próby samobójcze, a 39 nie. Naukowcy badali poziom BDNF w osoczu obu grup.

Okazało się, że u kobiet z historią prób samobójczych poziom krążącego BDNF był niższy. To sugeruje, że poziom BDNF może być biomarkerem zachowań samobójczych.

Ważne, by zrozumieć, że kobiety z historią prób samobójczych, które w danym momencie nie przechodzą już kryzysu samobójczego, nadal mają obniżony poziom BDNF. To sugeruje, że BDNF nie jest po prostu wskaźnikiem obecnych skłonności czy nastroju, ale stabilnym markerem, który pozwala przewidzieć ryzyko przyszłych zachowań samobójczych - opowiada Gibb.

Koniecznie należy odnotować fakt, że zaobserwowane zjawisko było niezależne od czynników, które mogą potencjalnie wpływać na poziom BDNF - obecnego nastroju, historii innych problemów psychicznych, np. zaburzeń lękowych czy związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, palenia, BMI, [...] wieku i pochodzenia etnicznego - dodaje Kudinova.

Gibb sugeruje, by prowadząc skryning stanu psychicznego, lekarze rodzinni zlecali zbadanie poziomu BDNF. Profesor porównuje to do badania stężenia cholesterolu przy określaniu ryzyka choroby serca.

próby samobójcze kobiety neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego BDNF Anastacia Kudinova Brandon E. Gibb