Położenie produktu w reklamie powinno odpowiadać wizualizacji czasu

| Psychologia
nist6dh, CC

Reakcja konsumentów na położenie niektórych produktów w reklamie zależy od preferowanego sposobu wizualizowania czasu.

To, czy obiekt umieszczono po lewej, czy prawej stronie reklamy, liczy się w przypadku produktów obiecujących pojawianie się efektów po upływie pewnego czasu (środków wspomagających chudnięcie lub kremów przeciwstarzeniowych) lub produktów cenionych ze względu na nowość lub wiek (antyków, współczesnej sztuki, wina, nowych technologii) - podkreślają Boyoun (Grace) Chae i JoAndrea Hoegg z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej.

W kulturach czytających od lewa do prawa uznaje się, że na prostej obrazującej czas przeszłość znajduje się z lewej strony, a przyszłość z prawej. W krajach z tradycją odczytywania symboli od prawa do lewa jest, oczywiście, na odwrót.

Kanadyjki zauważyły, że ich krajanie pozytywniej oceniali antyk, gdy w reklamie jego obraz umieszczono po lewej stronie. W przypadku produktu odnoszącego się do przyszłości (sztuki współczesnej) obiekt spotykał się z cieplejszym przyjęciem, gdy wizerunek umieszczano nie z lewej, ale po prawej stronie. W Izraelu, gdzie czyta się od prawej do lewej, zaobserwowano przeciwny trend. Różnice międzykulturowe zanikały, gdy badanych zachęcano, by myśleli o czasie inaczej niż zwykle. Pionowe wizualizowanie jak w organizerze znosiło wpływ poziomego położenia produktu.

Warto przypomnieć, że przed 4 laty w Journal of Marketing Research ukazał się artykuł Xiaoyan Deng i Barbary E. Kahn, w którym opisywano wpływ "efektu położenia" zdjęcia produktu na opakowaniu na postrzeganą wagę. Cięższe lokalizacje to dół, prawa strona i prawy dolny róg. Dla odmiany góra, lewa strona i górny lewy róg wydają się lżejsze. Oznacza to, że w przypadku produktów, gdzie ciężkość jest pożądaną cechą, preferowane są ciężkie lokalizacje. Produktom bardziej lubianym w wersji lekkiej skojarzenia z ciężkością mogą zaś tylko zaszkodzić.

produkt obraz reklama położenie czas kultura wizualizowanie czytanie Boyoun (Grace) Chae JoAndrea Hoegg