Neuroprzekaźnikowe wyzwalacze agresji u pszczół

| Nauki przyrodnicze
www.metaphoricalplatypus.com (Jennifer C.), CC

Zidentyfikowano mechanizm neurologiczny, który leży u podłoża agresji pszczół w odpowiedzi na zagrożenie.

Wcześniejsze badania wykazały, że jednym z najważniejszych składników pszczelich feromonów jest octan izoamylu (ang. isoamyl acetate, IAA). Podejrzewając, że może on spełniać funkcję wyzwalacza, zespół z Francji i Australii wystawiał pszczoły na oddziaływanie tej substancji i sprawdzał, co się dzieje z neuroprzekaźnikami w mózgu. Okazało się, że pod wpływem IAA następowały natychmiastowe wzrosty poziomów dopaminy i serotoniny.

Autorzy raportu z pisma Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences testowali też pszczoły z różnych kast z 4 uli. Stwierdzono, że po okadzeniu żołnierze z 2 nich wykazywali silniejszą tendencję do żądlenia. Badacze zauważyli, że pszczoły te miały wyższy poziom serotoniny w mózgu.

Generalnie testy zademonstrowały, że octan izoamylu zwiększał produkcję serotoniny i dopaminy w mózgu, co z kolei nasilało tendencję do atakowania i żądlenia. Poziomy serotoniny były wyższe w regionach kontrolujących agresję, np. w płatach wzrokowych.

Uczeni stwierdzili, że poziom przejawianej agresji zależał od ilości feromonu (im go więcej, tym większa agresja). Farmakologiczne obniżenie stężenia serotoniny ograniczało agresywne zachowanie.

pszczoła agresja feromony octan izoamylu IAA serotonina dopamina