Ostrość widzenia pszczół o wiele większa niż sądzono

| Nauki przyrodnicze
Red Barnes (Cory Barnes), CC

Pszczoły miodne mają o wiele lepszy wzrok, niż się dotąd wydawało.

Widzenie pszczół jest badane od czasu pionierskich eksperymentów dr. Karla von Frischa z 1914 r. Dziś pszczoły również są dla naukowców [...] fascynującymi modelami. Pomagają m.in. odpowiedzieć na pytanie, jak mały mózg złożony z mniej niż miliona neuronów przeprowadza złożone procesy [...]. W ostatnich dekadach wykazano, że pszczoły potrafią postrzegać i kategoryzować obiekty, a także za pomocą wzroku uczyć się różnych koncepcji, np. "symetryczny" oraz "powyżej i poniżej". Podstawowe pytanie, którym dotąd zajmowano się jedynie pobieżnie, brzmi jednak następująco: jaka jest ostrość wzroku pszczoły? - podkreśla dr Elisa Rigosi (obecnie Uniwersytet w Lund).

Jak dodaje dr Steven Wiederman z Uniwersytetu Adelajdy, w ramach wcześniejszych badań oceniano co prawda ostrość widzenia pszczół, ale większość eksperymentów przeprowadzano w ciemności.

Rigosi, Wiederman i prof. David O'Carroll chcieli znaleźć odpowiedzi na 2 pytania: 1) jaki jest najmniejszy dobrze zdefiniowany obiekt, który pszczoła może dostrzec (w tym przypadku chodzi o rozdzielczość obiektową)? i 2) z jak daleka pszczoła może widzieć obiekt, nawet jeśli nie widzi go dobrze (granica wykrywalności)? W tym celu biolodzy skupili się na zapisie elektrofizjologicznym reakcji pojedynczych fotoreceptorów.

Odkryliśmy, że w przedniej części oka, gdzie rozdzielczość jest maksymalizowana, pszczoła może wyraźnie postrzegać drobne obiekty o wielkości 1,9° - to mniej więcej szerokość kciuka po wyciągnięciu ręki przed siebie. Mamy więc do czynienia z o 30% lepszym wzrokiem, niż wcześniej odnotowano. W kategoriach najmniejszego obiektu, który owad można wykryć, ale niewyraźnie, mówimy [z kolei] o wartości ok. 0,6° [...].

Rigosi wyjaśnia, że nowe rezultaty wskazują, że pszczoły są w stanie dostrzec drapieżniki i uciec o wiele wcześniej niż dotąd sądzono. Wszystko wskazuje też na to, że postrzegają punkty orientacyjne w środowisku lepiej, niż nam się wydawało, a ma to kluczowe znaczenie dla nawigacji i przetrwania.

Autorzy publikacji z pisma Scientific Reports dodają, że ich ustalenia mają spore znaczenie także dla projektowania bioinspirowanych robotów.

pszczoła miodna ostrość widzenia rozdzielczność obiektowa granica wykrywalności Elisa Rigosi Steven Wiederman