Znaleziono najstarsze dowody na produkcję alkoholu w Mezoameryce

| Humanistyka

Międzynarodowy zespół znalazł dowody na to, że lud zamieszkujący Teotihuacán wytwarzał niskoprocentowy alkohol pulque już w 200-550 r. n.e. Archeolodzy przeprowadzili na próbkach ceramiki z różnych stanowisk chromatografię gazową i odkryli związki z błon komórkowych bakterii przeprowadzających fermentację alkoholową.

Naukowcy posłużyli się chromatografią gazową połączoną ze spektrometrią masową w trybie selektywnego monitorowania jonów (GC/MS-SIM). Ekstrakty lipidowe z ponad 300 fragmentów ceramiki zbadano pod kątem obecności bakteryjnych hopanoidów.

Ponieważ składniki napojów alkoholowych są rozpuszczalne w wodzie, w porównaniu do hydrofobowych lipidów mają one niewielkie szanse, by przetrwać w dłuższej perspektywie czasowej. Stąd pomysł na zastosowanie nowej metody i poszukiwanie w naczyniach, które mogły służyć do produkcji czy picia, hopanoidów pochodzących od produkujących etanol bakterii Zymomonas mobilis. Charakterystyczny ich rozkład wykryto w podzestawie 14 odłamków.

Do badania wybrano pozostałości amfor, wcześniej datowane na 200-550 r. n.e. Jak wyjaśnia Marisol Correa-Ascencio, doktorantka z Uniwersytetu Bristolskiego, niewielkie cząsteczki lipidów są wchłaniane do macierzy ceramicznej i ulegają enkapsulacji.

Pulque wytwarza się do dziś ze sfermentowanego soku maguey pulquero Agave salmiana. W Teotihuacán napój ten zapewniał składniki odżywcze i dawał uczucie sytości, co było szczególnie istotne w chudych latach.

pulque bakterie błona Zymomonas mobilis hopanoidy chromatografia jony Marisol Correa-Ascencio