Wymieranie raf koralowych groźne dla milionów ludzi

| Nauki przyrodnicze
only_point_five, licencja: Creative Commons

Wymieranie raf koralowych, które giną wskutek zanieczyszczenia środowiska, zmian klimatycznych i nadmiernego połowu ryb, zagraża egzystencji milionów ludzi. Do takich wniosków doszła doktor Alice Rogers z University of Queensland, która wraz z zespołem badała wpływ zanikania raf koralowych na życie mieszkańców Karaibów.

Badaliśmy rafy na Karaibach, gdzie wiele osób żyje z połowów ryb na rafach. Zapewnia im to wyżywienie oraz zarobek. Odkryliśmy, że pogarszający się stan raf może prowadzić do znaczącego zmniejszenia się połowów, co negatywnie wpłynie na jakość życia tych ludzi - mówi uczona.

Badania prowadzono w Exuma Cays Land oraz Sea Park na Bahamach. To jedne z najlepiej chronionych obszarów na Karaibach.

Australijscy naukowcy badali zarówno liczebność samych ryb jak i liczbę gatunków. Rafy koralowe to niezwykle złożony habitat, pełen kryjówek dla licznych organizmów. Gdy korale umierają, rafa staje się bardziej płaska i mniej złożona, co zmienia interakcje pomiędzy organizmami i wypływa na populację ryb. Badaliśmy obszary chronione, by zrozumieć, jak wygląda rafa, na której nie odławia się ryb. Na tej podstawie stworzyliśmy narzędzie, pozwalające nam badać wpływ rybołówstwa na rafę - stwierdziła Rogers.

Zdaniem naukowców, gdy rafa całkowicie umrze dochodzi na niej do trzykrotnego zmniejszenia się liczby dużych ryb. To oznacza kolosalne zmiany dla ludzi, którzy z tej rafy żyją. Rozkwitająca, złożona rafa zapewnia schronienie wielu małym rybom i innym organizmom, którymi żywią się duże ryby. Te z kolei są łapane przez ludzi, zapewniając im pożywienie i dochód. Gdy rafa umrze, spada populacja niewielkich ryb, a wraz z nią populacja dużych, będących podstawą ekonomii miejscowej ludności.

Profesor Peter Mumby, który również brał udział w badaniach, podkreśla, że ludzie mogą zapobiec wymieraniu raf. Krokami, które można szybko i łatwo podjąć jest rezygnacja z połowu ryb skarusowatych, gdyż chronią one rafy przed zarastaniem algami oraz zredukowanie ilości nawozów sztucznych trafiających do oceanów.

rafa koralowa ludzie połów ryby