Na tropie raka żołądka: optymalny okres między gastroskopiami

| Medycyna
Ack Ook (Dylan Ashe), CC

Naukowcy ustalili optymalny interwał, z jakim powinno się przeprowadzać gastroskopie w najbardziej zagrożonych rakiem żołądka częściach świata (CANCER).

Choć zapadalność na raka żołądka w społeczeństwach zachodnich spada, choroba jest nadal powszechna we wschodniej Azji, np. Chinach, Japonii czy Korei. Jako że rokowania zależą w dużej mierze od momentu postawienia diagnozy, dr Il Ju Choi z National Cancer Center (NCC) w Korei postanowił ustalić, co jaki czas powinno się optymalnie prowadzić skryning. Jego zespół przeanalizował przypadki 2485 osób, u których raka żołądka wykryto właśnie w NCC. W oparciu o czas, jaki minął między gastroskopią, podczas której wykryto chorobę, a wcześniejszą endoskopią, pacjentów podzielono na 7 grup; poza osobami badanymi w rocznych, 2-, 3-, 4- i 5-letnich interwałach uwzględniono też grupę ludzi badanych przed ponad 5 laty i niebadanych nigdy. W Korei zaleca się obecnie, by w populacji powyżej 40. roku życia prowadzić skryning co 2 lata.

Naukowcy odkryli, że etapy wykrycia raka były podobne przy interwałach od roku do trzech. W przypadku mniejszych częstotliwości badania w momencie zdiagnozowania choroba była o wiele bardziej zaawansowana.

Optymalną strategią wydaje się badanie co 3 lata. Częstsza gastroskopia nie zapewnia większych korzyści. Wyjątkiem jest przynależność do rodziny z historią raka żołądka. U pacjentów z rodzinnym obciążeniem rak był bowiem częściej bardziej zaawansowany przy wykryciu po 3-letnim niż jednorocznym interwale badań.

rak żołądka skryning gastroskopia interwał wschodnia Azja dr Il Ju Choi