Ręczność widoczna już w 18. tygodniu ciąży

| Ciekawostki
Caitlinator, CC

Preferencje ręki są widoczne już w 18. tygodniu ciąży. Obserwując parę typów ruchów płodów, włoscy naukowcy potrafili trafnie przewidzieć ręczność dziecka w wieku 9 lat.

Valentina Parma z Międzynarodowej Szkoły Zaawansowanych Badań (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, SISSA) i prof. Umberto Castiello z Uniwersytetu w Padwie analizowali ruchy 29 płodów. Po 9 latach porównywali swoje prognozy z preferencjami wykazywanymi przez te same dzieci. W zależności od wykorzystanych parametrów, osiągali trafność rzędu 89 i 100%.

Za pomocą usg. 4D naukowcy obserwowali w czasie rzeczywistym ruchy dłoni płodów w 14., 18. i 22. tygodniu ciąży. Sesja trwała 20 min. Włosi skupili się na 3 rodzajach ruchów: precyzyjnych w kierunku oczu i ust oraz kontrolnych w stronę ściany macicy. Okazało się, że począwszy od 18. tygodnia, płody zaczynają znacznie szybciej wykonywać precyzyjne ruchy dłonią, która stanie się ich dłonią preferowaną.

Badania, których wyniki ukazały się w piśmie Scientific Reports, wskazują na nasilone dojrzewanie i specjalizację układu ruchowego in utero.

ręczność ciąża płód Valentina Parma Umberto Castiello