Zabijając rekiny szkodzimy rafom koralowym

| Nauki przyrodnicze
Jim Maragos, US Fish and Wildlife Service

Naukowcy z Kanady i Australii odkryli, że spadek populacji rekinów szkodzi rafom koralowym. Ludzie zabijają co roku około 100 milionów tych zwierząt. Zagraża to istnieniu rekinów, gdyż z przeprowadzonych badań wynika, że tempo, w jakim zabijamy rekiny powoduje ciągły spadek liczebności tych zwierząt.

Gdy liczba rekinów zostaje zmniejszona, zmniejsza się też liczba roślinożernych ryb, które odgrywają kluczową rolę w zachowaniu zdrowia przez rafy koralowe - mówi doktor Jonathan Ruppert z University of Toronto. Szef zespołu badawczego, Mark Meekan z Australijskiego Instytutu Nauk Morskich (AIMS) zauważa, że takie wyniki są sprzeczne z intuicją. Jednak zmniejszenie liczby rekinów prowadzi do fundamentalnych zmian w całej strukturze łańcucha pokarmowego rafy koralowej. Obserwujemy rosnącą liczbę mniejszych drapieżców, takich jak lucjanowate, i redukcję liczby roślinożerców, takich jak skarusowate. Ryby te są bardzo ważne dla zachowania zdrowia przez rafy koralowe, gdyż żywią się algami, które w innym wypadku zdusiłyby młode korale powstające gdy rafa odradza się po wpływających na nią niekorzystnych zjawiskach naturalnych.

Uczeni prowadzili swoje badania na rafach koralowych położonych 300 kilometrów od północno-zachodnich wybrzeży Australii, gdzie indonezyjscy rybacy od wieków polują na rekiny. Rafy te dały nam wyjątkową okazję do przeprowadzenia precyzyjnych badań dotyczących wpływu nadmiernego połowu rekinów na rafy koralowe, gdyż w tym miejscu możliwe jest oddzielenie innych czynników, takich jak np. zmiany klimatyczne. od interesującego naz zjawiska. Wygląda na to, że polowania na rekiny mają dramatyczny wpływ na ekosystem raf koralowych - dodaje Ruppert.

Dobrą wiadomością jest fakt, że wcześniejsze badania ujawniły, iż wiele rekinów jest mocno przywiązanych do konkretnych raf koralowych, a to oznacza, że można chronić rafy chroniąc stosunkowo niewielkie obszary występowania rekinów.

rekin rafa koralowa lucjanowate skarusowate