Przebywanie na słońcu chroni kobiety przed reumatoidalnym zapaleniem stawów

| Zdrowie/uroda
nicholasgarber, CC

Regularne wystawianie na działanie światła słonecznego, zwłaszcza ultrafioletu B (UVB), wydaje się zmniejszać ryzyko rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).

Skutki ekspozycji UVB zauważono tylko u starszych kobiet, bo wg naukowców z Harvardzkiej Szkoły Medycznej, młodsze panie mogą być bardziej świadome zagrożeń związanych z opalaniem i dlatego częściej stosują preparaty z filtrami.

Akademicy analizowali przypadki uczestniczek dwóch faz amerykańskiego Studium Zdrowia Pielęgniarek (Nurses' Health Study, NHS). Pierwsza rozpoczęła się w 1976 r., w chwili gdy uczestniczki miału 30-55 lat, i objęła ponad 120 tys. kobiet. Ich losy śledzono do 2008 r. Druga (NHSII) wystartowała w 1989 r. Uwzględniono w niej 115,5 tys. pielęgniarek w wieku 25-42 lat. Stan ich zdrowia kontrolowano do 2009 r.

Zespół posługiwał się strumieniem UV-B, czyli miarą uwzględniającą zarówno współrzędne geograficzne, jak i pokrywę chmur. Roczną ekspozycję UVB wyrażano za pomocą jednostek R-B (od miernika Robertsona-Bergera).

Oszacowując wystawienie kobiet na kontakt z UVB, brano pod uwagę stan zamieszkania (roczna średnia dla Alaski i Oregonu wynosiła 93 R-B, a dla najsłoneczniejszych Hawajów i Arizony 196). Poza tym naukowcy próbowali oszacować ekspozycję UV-B po urodzeniu i do momentu ukończenia 15 lat.

W okresie objętym studium reumatoidalne zapalenie stawów zdiagnozowano u 1314 kobiet. U pielęgniarek z pierwszej fazy NHS wyższa kumulacyjna ekspozycja na UVB wiązała się ze zmniejszeniem ryzyka zachorowania. Panie z najwyższym poziomem ekspozycji (najczęściej przebywające na słońcu) zapadały na RZS o 21% rzadziej od osób najrzadziej wystawianych na oddziaływanie UVB (mieszkających w najmniej słonecznych lokalizacjach). Podobnej zależności nie stwierdzono w drugiej grupie, badanej w ramach NHSII w latach 1989-2009. Młodsze pielęgniarki mogły sobie jednak lepiej zdawać sprawę ze skutków opalania.

Na razie nie wiadomo, w jaki sposób ultrafiolet zabezpiecza przed RZS, niewykluczone jednak, że chodzi o wpływ powstającej w skórze witaminy D. Naukowcy podkreślają, że w przyszłości trzeba ustalić, na jakim etapie życia występuje ochronny wpływ UVB.

reumatoidalne zapalenie stawów RZS słońce ultrafiolet UVB ekspozycja