'Elektroniczne osoby' zapłacą podatki?

| Technologia
Roberto Rizzato ►pix jockey◄ Facebook resident, CC

Komitet ds. prawnych Parlamentu Europejskiego przygotował propozycję nowych przepisów, zgodnie z którymi pracujące roboty miałyby zostać uznane za "osoby elektroniczne". To z kolei zobowiązałoby przedsiębiorstwa korzystające z robotów do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. W proponowanych przepisach czytamy, że "przynajmniej najbardziej zaawansowane autonomiczne roboty powinny zostać uznane z osoby elektroniczne z wiążącymi się z tym prawami i obowiązkami". Zaproponowano też stworzenie rejestru autonomicznych robotów za pomocą którego każda z maszyn byłaby powiązana ze specjalnym funduszem  utworzonym po to, by pokryć wszelkie roszczenia związane z robotem.

Patrick Schwarzkopf z wydziału robotyki i automatyki VDMA - niemieckiego stowarzyszenia przymysłu inżynieryjnego - mówi, że takie przepisy mogą utrudniać rozwój robotyki. Stwierdza też, że nie ma dowodów na związki robotyki z bezrobociem. Schwarzkopf mówi na przykład, że w latach 2010-2015 zatrudnienie w niemieckim przemyśle samochodowym zwiększyło się o 13%, a w tym samym czasie liczba robotów pracujących przy produkcji samochodów wzrosła o 17%. Zdaniem Schwarzkopfa obecnie jest zbyt wcześnie, by proponować uznanie robotów za 'osoby elektroniczne'. To można zrobić za 50 lat, ale nie za lat 10 - stwierdza.

Autorzy projektu nowych przepisów uważają też, że przedsiębiorcy, którzy wykorzystują roboty, powinni płacić podatki od oszczędności, jakie uzyskają dzięi zatrudnianiu maszyn.

robot elektroniczna osoba podatek