Śródziemnomorski rolnik w Skandynawii

| Humanistyka
National Human Genome Research Institute, PD

Analiza DNA kości neolitycznych mieszkańców Skandynawii przyniosła zaskakujące rezultaty. Genom jednej z kobiet - oznaczonej jako Gök4 - którą pochowano przed 5000 laty na terenie dzisiejszej parafii Gökhem jest najbardziej podobny do DNA dzisiejszych mieszkańców... Cypru i Sardynii. To bardzo ważne odkrycie z punktu widzenia historii, gdyż wiadomo, że kobieta należała do społeczności rolniczej. Jej genom był odmienny od genomu myśliwych-zbieraczy.

Naukowcy zgadzają się co do tego, iż rolnictwo pojawiło się po raz pierwszy na Bliskim Wschodzie. Jednak istnieją spory, co do sposobu jego rozprzestrzeniania się. Nie wiadomo, czy społeczności zbieracko-myśliwskie samodzielnie wpadały na pomysł uprawy ziemi, dowiadywały się o nim, czy też były tego uczone dzięki ruchom ludności, która już znała rolnictwo.

Oczywiście badania pojedynczej osoby, to za mało, by jednoznacznie rozstrzygać o historii rolnictwa. Jednak przed kilkoma dniami w PLoS ukazał się artykuł na temat mitochondrialnego DNA rolników i myśliwych-zbieraczy z północnej Hiszpanii. Zróżnicowanie genetyczne rolników wskazuje na różne wzorce osadnictwa, w czasie których, w różnych okresach na Półwysep Iberyjski przybywały grupy rolników.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że niedawno zakończone sekwencjonowanie genomu Ötziego wykazało, iż prawdopodobnie jego przodkowie przybyli z południa Europy.

Połączenie tych wszystkich informacji pozwala kreślić obraz neolitycznych migracji i rozprzestrzeniania się rolnictwa.

rolnictwo Skandynawia Europa Cypr Otzi Hiszpania Sardynia