Rośliny słyszą?

| Nauki przyrodnicze
chooyutshing

Jak wiemy, rośliny potrafią odbierać wiele bodźców podobnych tych, jakie i my odbieramy. Reagują na światło, czują związki chemiczne w powietrzu, wodzie i glebie. Niektórzy nawet twierdzą, że rośliny słyszą dźwięki.

Pomysł, że dźwięk wpływa na rośliny narodził się w XIX wieku. Do dzisiaj wielu hodowców mówi do swoich kwiatów i utrzymują, że lepiej dzięki temu rosną.

Zespół Moniki Gagliano z University of Western Australia przeprowadził niezwykle interesujące eksperymenty. Poddano im nasiona papryczki chilli, które umieszczono w szalkach Petriego wokół rosnącego w doniczce fenkułu włoskiego. Całość zamknięto w dźwiękoszczelnej skrzyni, odcinającej całość od wpływów zewnętrznych.

Naukowcy wiedzą, że fenkuł wydziela do gleby i powietrza związki chemiczne, które spowalniają wzrost innych roślin. Zatem, jak można było przewidzieć, papryczki w obecności fenkułu rosły wolniej. Eksperyment powtarzano w różnych kombinacjach. Fenkuł przykryty był pudłem lub też stawiano samo pudło, pod którym nie było fenkułu. Wszystkie eksperymenty dały oczekiwane rezultaty. Z wyjątkiem jednego.

Okazało się, że gdy fenkuł zamknięto w szczelnym pudle tak, iż nie mogły się z niego wydostać żadne związki chemiczne... papryczki rosły znacznie szybciej, niż w jakimkolwiek innym przypadku. Nawet w sytuacji, gdy fenkułu nie było obok, nie rosły tak szybko.

Zespół Galiano przypuszcza, że papryczki odbierały z fenkułu jakieś sygnały - prawdopodobnie dźwiękowe - które świadczyły o tym, iż wkrótce pojawia się chemikalia spowalniające ich wzrost. Dlatego też chciały zrekompensować przyszłe spowolnienie przyspieszając wzrost przed kontaktem ze związkami z fenkułu.

Inny eksperyment wykazał, że papryczki chilli rozwijające się obok innych chilli znajdujących się w zapieczętowanym pudle rosną inaczej niż wówczas, gdy wzrastają samotnie. To również sugeruje wymianę sygnałów pomiędzy roślinami.

Susan Dudley z kanadyjskiego McMaster University mówi, że wiadomo, iż rośliny wydają dźwięki. Wiadomo również, że słuch działa podobnie do zmysłu dotyku, a ten drugi rośliny posiadają. Jej zdaniem należy powtórzyć australijskie eksperymenty, by ostatecznie upewnić się, czy rośliny mogą słyszeć.

roślina dźwięk słuch fenkuł papryczka chilli