Jedzenie ryb chroni kobiety przed utratą słuchu

| Zdrowie/uroda
norhafydzah mahfodz, CC

Naukowcy z Brigham and Women's Hospital (BWH) zauważyli, że jedzenie 2 lub więcej porcji ryb tygodniowo wiąże się ze spadkiem ryzyka utraty słuchu u kobiet.

Dr Sharon G. Curhan podkreśla, że utrata słuchu występuje bardzo powszechnie i bywa przyczyną niepełnosprawności. Choć pogorszenie słuchu jest często uznawane za nieuchronny aspekt starzenia, zidentyfikowanie kilku potencjalnie modyfikowalnych czynników ryzyka daje nowy wgląd odnośnie do możliwości zapobiegania czy odraczania niedosłuchu.

Mimo że pewne dowody sugerują, że wyższe spożycie ryb i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3 (PUFA n-3) może być związane ze zmniejszonym ryzykiem utraty słuchu, brakuje badań prospektywnych na ten temat.

By uzupełnić tę lukę w wiedzy, autorzy raportu z American Journal of Clinical Nutrition analizowali związki między spożyciem ryb jako takich, konsumpcją konkretnych ich gatunków, a także ilością dostarczanych organizmowi PUFA n-3 a doniesieniami kobiet nt. utraty słuchu.

Dane do analizy zaczerpnięto z Nurses' Health Study II. Losy 65.215 kobiet śledzono od 1991 do 2009 r. Po upływie 1.038.093 osobolat doliczono się 11.606 przypadków utraty słuchu. W porównaniu do kobiet, które rzadko jadły ryby, w grupie spożywającej 2 lub więcej porcji ryb tygodniowo ryzyko utraty słuchu było o 20% niższe (podobne zjawisko występowało, gdy brało się pod uwagę poszczególne gatunki ryb). Wyższa konsumpcja wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3 także zmniejszała ryzyko utraty słuchu.

ryba porcja kobiety utrata słuchu i wielonienasycone kwasy tłuszczowe n-3 PUFA n-3 Sharon C. Curhan