Dietetyczne kształtowanie snu

| Zdrowie/uroda
mandiberg (Michael Mandiberg), CC

Waga i dieta wpływają na czas spędzany w różnych fazach/etapach snu.

W ramach studium 36 zdrowych dorosłych spędzało 2 kolejne noce w Szpitalu Uniwersytetu Pensylwanii. Drugiej nocy wykonywano im badanie polisomnograficzne. Skład ciała oraz spoczynkowy wydatek energii (ang. resting energy expenditure, REE) oceniano rano po pierwszej nocy. Każdego dnia mierzono spożycie pokarmów i napojów.

Okazało się, że w porównaniu do badanych z prawidłową wagą, dorośli z nadwagą spędzali dłuższy czas w fazie snu REM (snu paradoksalnego).

Naukowcy zauważyli także, że większe spożycie białka przepowiadało 1) skrócenie etapu 2. snu wolnofalowego (NREM), dla którego typowe jest zniesienie świadomości i lekkie obniżenie temperatury, i 2) wydłużenie snu REM.

Nasze badanie uzupełnia wiedzę nt. wpływu stylu życia na jakość naszego snu w kulturze narastającej presji na podtrzymanie produktywności - podkreśla dr Andrea M. Spaeth.

W 2013 r. ta sama grupa badaczy odkryła, że osoby, które późno chodzą spać i wykazują chroniczny niedobór snu, są bardziej podatne na tycie w wyniku zwiększonego spożycia kalorii w nocy. W 2015 r. naukowcy ci ustalili, że jedzenie mniej w późnych godzinach nocnych pomaga zwalczyć towarzyszące niedoborowi snu deficyty koncentracji uwagi i czujności.

W przyszłości zespół Spaeth zamierza ustalić, czy zmiana spożycia białek zmienia czas trwania snu REM i znaleźć mechanizmy biologiczne leżące u podłoża tej korelacji.

sen REM sen NREM dieta waga białka czas trwania Andrea M. Spaeth